Tin Đảng - Đoàn thể
Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kết thúc chương trình kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN
Chiều 15/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (ĐUK) tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tại Đảng bộ KTNN.

Dự Hội nghị, về phía ĐUK có đồng chí: Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Về phía Đảng ủy KTNN có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

Thực hiện Kế hoạch số 51 ngày 16/5/2017 của ĐUK về việc kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy KTNN, Đoàn kiểm tra của ĐUK đã được thành lập theo Quyết định số 734 ngày 5/4/2017 và triển khai kiểm tra tại 04 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và Ban thường vụ Đảng ủy KTNN từ ngày 17/5/2017. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn đã được Ban thường vụ đảng ủy KTNN và cấp ủy các đơn vị phối hợp tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, đáp ứng chất lượng và tiến độ kiểm tra. 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ ĐUK đã thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban thường vụ Đảng ủy KTNN. Theo đó, báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế trong: 

Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu; thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Đảng ủy KTNN.

Qua kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy KTNN phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác đảng. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy KTNN tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc  và toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối; tiến hành rà soát, phối hợp với Ban cán sự đảng để bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp công tác, quy chế dân chủ cơ sở, quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp  và các quy chế, quy định nội bộ cơ quan cho phù hợp  với đặc thù của Đảng bộ. Chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định công tác kiểm tra, giám sát đã được Đoàn kiểm tra tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo tinh thần công tâm, khách quan trong việc đánh giá những kết quả đạt được; mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, yếu kém, khuyết điểm để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng chí nhấn mạnh: Đợt kiểm tra, giám sát này là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN lắng nghe ý kiến, định hướng của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN. Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận của Ban Thường vụ ĐUK để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác đảng của Đảng bộ và bổ sung những nội dung này vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm./.

Thanh Hà

Các bài đã đăng