Tin Đảng - Đoàn thể
Triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội Công đoàn KTNN khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Đại hội), sáng 13/9/2017, tại Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội tổ chức họp với sự tham gia của các thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 20/QĐ-CĐ ngày 28/02/2017 của Công đoàn KTNN. Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh – Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi họp
 
Theo Quyết định số 20/QĐ-CĐ về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Công đoàn KTNN, Tiểu ban Tuyên truyền gồm 7 đồng chí do Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn KTNN khóa VI; Nắm bắt tư tưởng cán bộ đoàn viên trước, trong và sau Đại hội. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ giúp việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để phục vụ Đại hội thành công.
 
Tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban đã cùng trao đổi, thảo luận một số nội dung tuyên truyền phục vụ Đại hội như: xây dựng kịch bản, nội dung phim tài liệu về những hoạt động của Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2013 – 2018; xây dựng các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội; Phối hợp với Báo Kiểm toán và Trang Thông tin điện tử của KTNN mở chuyên mục Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn KTNN khóa VI, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kế hoạch tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn KTNN khóa VI nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành…
 
Phát biểu kết luận, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đào Thị Thu Vĩnh đánh giá cao những ý kiến thảo luận tại cuộc họp. Nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội, bà Đào Thị Thu Vĩnh đề nghị, các thành viên Tiểu ban căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, gửi về cho Thư ký Tiểu ban để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Công đoàn KTNN theo đúng tiến độ đề ra./.
  
M. Thúy
Các bài đã đăng