Tin hoạt động
Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017 – 2020
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 07/9/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế, nhiệm kỳ 2017 – 2020
 
Cùng dự Đại hội có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng; Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN Nguyễn Bá Dũng, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN Hà Thị Mỹ Dung – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ bộ phận Vụ Pháp chế.
 
Thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Chi bộ Vụ pháp chế, đồng chí Lại Xuân Nghị - Ủy viên BCH Chi bộ, Trưởng phòng Thẩm định 1 đã trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 
Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, dù còn khó khăn, song Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo
 
Trong công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, cấp ủy đã lãnh đạo tập thể Vụ tham mưu Lãnh đạo KTNN ban hành Kế hoạch số 837/KH-KTNN ngày 15/7/2015 triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015; Quyết định số 1291/QĐ-KTNN ngày 24/8/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Hàng năm, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo KTNN ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật và đôn đốc các đơn vị thực hiện, đồng thời thực hiện tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, và văn bản quản lý năm 2015; Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan; Chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…
 
Trong công tác thẩm định kiểm toán, Vụ Pháp chế đã thực hiện thẩm định về mặt pháp lý 100% dự thảo Báo cáo kiểm toán do các KTNN chuyên ngành, khu vực lập, trước khi trình lãnh đạo KTNN tổ chức xét duyệt. Các báo cáo thẩm định của Vụ đều đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.
 
Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo KTNN xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán của KTNN; tham gia giải quyết kiến nghị kiểm toán theo Quy định về giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán và chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN. Công chức của Vụ khi tham gia các Đoàn kiểm toán đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán cũng như Quy tắc ứng xử của KTVNN. Đảng viên của chi bộ khi tham gia thực tế kiểm toán đã tham gia sinh hoạt tại các chi bộ đảng tạm thời của các Đoàn kiểm toán và được nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm toán…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng đảng viên mới, đảng viên trong thời gian dự bị được giao nhiệm vụ, thử thách, kiểm tra đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ đã xét, đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị và đã được Đảng ủy KTNN chuẩn y quyết định; đang giúp đỡ 01 đảng viên dự bị để xét, đề nghị chuyển đảng chính thức; phân công theo dõi, giúp đỡ 01 quần chúng để bồi dưỡng kết nạp đảng.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng; Việc tổ chức và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đã được Chi ủy Vụ Pháp chế quan tâm và lãnh đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có hiệu quả.
 
 Toàn cảnh Đại hội
 
Đồng chí Lại Xuân Nghị cho biết, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước, tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Chi ủy Vụ Pháp chế đề ra phương hướng tổng quát trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, cụ thể: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới”.
 
Tại Đại hội, các ý kiến thảo luận đều bày tỏ sự thống nhất với Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đồng thời, đưa ra những đóng góp cụ thể về công tác xây dựng đảng, việc phát huy vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn…
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Vụ Pháp chế đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Nguyễn Quang Thành đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều khó khăn, song Chi bộ đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chuyên môn như: xây dựng và tuyên truyền pháp luật, thực hiện kiểm toán, thẩm định kiểm toán… Trong đó, phải kể đến việc tham mưu cho Lãnh đạo KTNN trong công tác xây dựng, hoàn thiện, gửi các đơn vị có liên quan, xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết Luật KTNN năm 2015 và dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
 
Bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội và các ý kiến đóng góp tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành tin tưởng, sau Đại hội, Chi bộ sẽ khắc phục được những tồn tại khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã đề ra.
 
Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Pháp chế, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Lại Xuân Nghị – Trưởng phòng Thẩm định 1 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Lê Tuấn – Trưởng phòng Thẩm định 2 giữ chức Phó Bí thư./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng