Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước In-đô-nê-xi-a (BPK) hỗ trợ KTNN Việt Nam tập huấn về về kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực y tế
(kiemtoannn.gov.vn) - Từ ngày 4-15/9/2017, Chương trình tập huấn về kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực y tế được tổ chức tại Trung tâm đào tạo của cơ quan Kiểm toán nhà nước In-đô-nê-xi-a. Đây cũng chính hoạt động nằm trong Chương trình hợp tác song phương giữa cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam và cơ quan Kiểm toán nhà nước In-đô-nê-xi-a (BPK).
Nội dung Chương trình tập huấn chủ yếu tập trung giới thiệu về kiểm toán hoạt động của BPK: Phương pháp tiến hành kiểm toán, xác định mục tiêu và nội dung kiểm toán, nhận diện rủi ro và xác định các vấn đề trọng tâm kiểm toán, thiết lập tiêu chí kiểm toán. Qua khóa tập huấn,  BPK trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động của  BPK với các học viên của cơ quan KTNN Việt nam. 
Tại khóa tập huấn, BPK cũng giới thiệu hoạt động kiểm toán thực tế về KTHĐ tại các đơn vị kiểm toán chuyên ngành của BPK và tổ chức cho các học viên của Việt nam được tham quan thực tế hoạt động kiểm toán tại các đơn vị như Bệnh viện, trung tâm y tế lớn của In-đô-nê-xi-a. 

Tham gia Chương trình đào tạo, Đoàn KTNN Việt Nam đã giới thiệu cho phía bạn về quá trình hình thành và phát triển của cơ quan KTNN Việt nam, đồng thời chia sẻ thêm về quá trình thực hiện loại hình kiểm toán hoạt động (KTHĐ); cũng như kinh nghiệm về KTHĐ thông qua các cuộc kiểm toán thực tế mà cơ quan KTNN Việt Nam đã tổ chức trong thời gian qua. Qua đó, Đoàn Việt Nam mong muốn BPK hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong việc đào tạo các học viên tiếp cận các phương pháp tiến hành KTHĐ tốt nhất mà BPK có nhiều thế mạnh trong thời gian qua./. 
 
Doãn Hoài đưa tin từ Jakarta, In-đô-nê-xi-a. 
Các bài đã đăng