Tin hoạt động
Thẩm định tài liệu Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên chính, chuyên đề: Phân tích báo cáo quyết toán NSNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 5/9/2017, tại Cung Trí thức Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên chính, chuyên đề: C01- Phân tích báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) đã tổ chức buổi họp thẩm định tài liệu chuyên đề. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm định và PGS.TS Phan Duy Minh, chủ trì biên soạn tài liệu. TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Tại buổi họp, PGS.TS Phan Duy Minh, chủ trì biên soạn tài liệu báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của chuyên đề. Theo đó, chuyên đề được chia thành 2 nội dung chính: Báo cáo quyết toán NSNN và Phân tích quyết toán NSNN. Ở nội dung Báo cáo quyết toán NSNN, tài liệu đi vào làm rõ các khái niệm, cơ sở dữ liệu của Báo cáo quyết toán và Bộ hồ sơ quyết toán NSNN. Ở phần Phân tích quyết toán NSNN, tài liệu đề cập tới khái niệm, mục đích của vấn đề; Tiêu chí, phương pháp và qui trình phân tích và các nội dung phân tích, trong đó đi sâu vào việc xây dựng các tiêu chí phân tích quyết toán NSNN theo các nhóm: Phân tích tổng thể, Phân tích thu ngân sách, Phân tích chi ngân sách, Phân tích cân đối ngân sách. 

Nhận xét về tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của chuyên đề Phân tích báo cáo quyết toán NSNN, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng tài liệu đã bám sát đề cương, trình bày được những vấn đề cơ bản về nội dung của báo cáo quyết toán NSNN; tiêu chí, phương pháp, nội dung và qui trình phân tích báo cáo quyết NSNN; Giúp người học nắm được những kiến thức, kỹ năng dưới dạng phương pháp luận cơ bản để có thể đánh giá, phân tích tình hình NSNN dưới dạng một báo cáo quyết NSNN của từng cấp NSNN và của NSNN của quốc gia.

Tài liệu đã thành công trong việc xây dựng các tiêu chí phân tích quyết toán NSNN theo các nhóm: Phân tích tổng thể, Phân tích thu ngân sách, Phân tích chi ngân sách, Phân tích cân đối ngân sách. Các chỉ tiêu định lượng cơ bản đã xác lập công thức tính toán và tác giả đã đưa ra những tiêu chuẩn để đánh giá số liệu đã được tính toán là tốt hay chưa tốt. Tài liệu trình bày khoa học, logic các vấn đề, nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, hệ thống từ cơ sở lý luận đến phương pháp nội dung phân tích. 

Đánh giá về giá trị ứng dụng tài liệu, Hội đồng thẩm định cho rằng: Tài liệu được xây dựng sát với qui trình quyết toán NSNN và đưa ra những phương pháp phân tích cụ thể; một số tiêu chí dùng để phân tích được định lượng rõ ràng vì vậy phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và là tài liệu tham khảo cho KTV trong quá trình thực hiện kiểm toán.  

Để tác giả hoàn thiện tài liệu chuyên đề, các thành viên trong Hội đồng thẩm định cũng đã đưa ra những ý kiến, đề xuất cụ thể về bố cục, nội dung của tài liệu.

Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, thay mặt Hội đồng thẩm định, TS. Lê Đình Thăng kết luận: Hội đồng đánh giá cao kết quả biên soạn tài liệu của ban biên soạn. Để hoàn thiện tài liệu, đề nghị chủ trì biên soạn tài liệu tiếp thu các ý kiến đóng góp của từng thành viên Hội đồng như: Bổ sung dung lượng cho phù hợp với tài liệu chuyên đề; Xác định nội dung quyết toán NSNN tại tài liệu bao gồm bản quyết toán NSNN Chính phủ đệ trình Quốc hội và quyết toán NSNN; Trình bày cơ sở dữ liệu hình thành bản quyết toán NSNN; Bổ sung các chỉ tiêu và việc phân tích cần gắn với hệ thống biểu mẫu quyết toán NSNN theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, mỗi loại chỉ tiêu nên có ví dụ cụ thể. Cách thức để lấy nguồn dữ liệu để phân tích…

Hội đồng thẩm định thống nhất: Tài liệu đủ điều kiện để nghiệm thu, nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến kết luận của Hội đồng. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu tròng vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến./.

D. Thúy
Các bài đã đăng