Tin Đảng - Đoàn thể
Đảng bộ KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa XII)
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 29/8/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng bộ KNNN chuyên ngành II và KTNN chuyên ngành IV đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, Kiểm toán viên, người lao động của 2 đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đạt – Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa XII) vào thực tiễn cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua Hội nghị, đảng viên, công chức, Kiểm toán viên và người lao động của KTNN chuyên ngành II và KTNN chuyên ngành IV sẽ nắm vững nội dung các Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cùng toàn Ngành góp phần xây dựng đồng bộ hệ thống thể chế quản lý kinh tế, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, làm minh bạch nền tài chính, tài sản công. 
 
Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Văn Đạt yêu cầu các đại biểu tham gia học tập tập trung, đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân. Từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác của đơn vị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
 
 Toàn cảnh Hội nghị
 
Nghị quyết TW 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 
Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.
 
Kết thúc Hội nghị, đảng viên, công chức, Kiểm toán viên, người lao động KTNN chuyên ngành II, KTNN chuyên ngành IV phải viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết TW 5 (Khóa XII) được truyền tải thông qua Hội nghị./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng