Tin hoạt động
KTNN khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 28/8/2017 tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức khai giảng "Lớp Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4" cho 53 công chức, viên chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 thuộc các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội của KTNN.
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng
 
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa dự và chỉ đạo khóa học. Dự khai giảng lớp học có Trung tá Phí Mạnh Thành - Phó Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; Trung tá Phùng Thị Phượng - Ủy viên Thư ký Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Cầu Giấy.
 
Trong 04 ngày, từ 28- 31/8/2017, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các giảng viên thuộc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng giới thiệu các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố an ninh, quốc phòng và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 
 
Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác an ninh, quốc phòng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trong Ngành quán triệt đường lối về an ninh, quốc phòng của Đảng vào công tác phổ biến, xây dựng và giáo dục về an ninh, quốc phòng của các đơn vị. Ông Nguyễn Đình Hòa yêu cầu, các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế của lớp Bồi dưỡng, tập trung nghiên cứu để nắm được những nội dung cơ bản, vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đơn vị theo phạm vi, chức trách được giao; Tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn.
 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu tại buổi khai giảng, Trung tá Phí Mạnh Thành - Phó Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy cho biết, khóa Bồi dưỡng được tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao những nội dung chủ yếu về đường lối, quan điểm của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thù địch đối với cách mạng Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của KTNN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ an ninh, quốc phòng./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng