Tin hoạt động
KTNN triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 11/8/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 (Đại hội lần thứ 14 của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á), Ban tổ chức Đại hội ASOSAI 14 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 năm 2018.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 chủ trì Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Hà Thị Mỹ Dung trình bày Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và kế hoạch từ nay đến Đại hội năm 2018.
 
Báo cáo đã nêu chi tiết kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14 từ sau cuộc họp Ban Tổ chức lần thứ nhất vào ngày 14/7/2017 của các Tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nội dung - Thư ký; Tiểu ban Tài chính - Hậu cần; Tiểu ban Lễ tân – Khánh tiết; Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh – Y tế; Tổ Thư ký.
 
Để chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018, dự thảo Kế hoạch tổng thể Ban Tổ chức đã đưa ra 112 nội dung công việc cần triển khai. Theo đó, năm 2017 triển khai các nội dung công việc: Ban hành Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI của Ban Tổ chức trên cơ sở rà soát, tổng hợp Kế hoạch hoạt động chi tiết của các Tiểu ban; Tổng hợp đầy đủ nhiệm vụ chi, bảo vệ dự toán đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội, trong đó cần xác định rõ các nội dung chi của năm 2017 và năm 2018; Ban hành Bộ tài liệu tập huấn của Ban Tổ chức về ASOSAI, Đại hội ASOSAI và kinh nghiệm tổ chức Đại hội trong nước và quốc tế; Các Tiểu ban xây dựng các Kịch bản chi tiết của Tiểu ban trình Trưởng Tiểu ban, Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt; Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội ASOSAI 14; Hoàn thiện thiết kế Thẻ đại biểu, Thẻ phóng viên và Bộ nhận diện của Đại hội ASOSAI 14; Thống nhất nhiệm vụ giữa KTNN và Tổng thư ký (SAI Hàn Quốc), Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2018 (SAI Malaysia) trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14; Đề xuất cơ cấu, thành phần Đoàn KTNN, khách mời trong nước, quốc tế tham dự Đại hội và các sự kiện có liên quan; Đề xuất nhân sự của KTNN chủ trì điều hành các cuộc họp; Thống nhất phương án bỏ phiếu tại Đại hội; Thông qua danh sách đội ngũ LO, biên, phiên dịch viên và người dẫn chương trình;Thông qua danh sách đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Đại hội; Hoàn thành việc giữ chỗ về địa điểm chính thức tổ chức phiên khai mạc, các cuộc họp, tiệc chiêu đãi và nơi lưu trú của đại biểu, của Ban tổ chức; Các Tiểu ban tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhân sự 03 đợt theo kế hoạch của Tiểu ban; Mời chuyên gia nước ngoài (Malaysia) trực tiếp tư vấn, hướng dẫn vận hành hệ thống phần mềm bỏ phiếu điện tử; Thông qua chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội; Thông qua chương trình tham quan văn hóa của Đại hội; Tổ chức đoàn sang trao đổi với Tổng Thư ký, Chủ tịch về công tác chuẩn bị và nội dung tài liệu Đại hội; Thông qua phương án bố trí xe phục vụ đại biểu dự Đại hội và người đi cùng;Thông qua thiết kế quà tặng và trang phục cho Trưởng đoàn.
 
Năm 2018 triển khai các nội dung công việc: Hoàn thiện Chương trình chi tiết và các hoạt động cụ thể của Đại hội; Làm việc với đoàn Ban Thư ký ASOSAI về công tác chuẩn bị nội dung cho Đại hội; Gửi Thư mời chính thức đại biểu quốc tế tham dự Đại hội do Tổng Kiểm toán nhà nước và Chủ tịch ASOSAI đương nhiệm đồng ký; Thư mời chính thức đại biểu trong nước tham dự Đại hội của Tổng Kiểm toán nhà nước; Hoàn thiện các sản phẩm gồm: quà tặng, trang phục cho Trưởng đoàn, ban tổ chức, liên lạc viên; Tổng duyệt các chương trình tham quan văn hóa, chương trình nghệ thuật của Đại hội; Tổng diễn tập tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ nhất và lần thứ hai; Hoàn thiện Bộ tài liệu, chương trình, nội dung của Đại hội; Tổ chức biên dịch tài liệu;Tổng hợp danh sách và thông tin về đại biểu; Tổng hợp tài liệu Đại hội để in ấn; Phối hợp với Ban Thư ký ASOSAI tổng rà soát lần cuối toàn bộ công tác chuẩn bị trước thời điểm diễn ra Đại hội; Triển khai truyền thông trực quan;Tổ chức họp báo trước Đại hội; Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 theo đúng Kịch bản được duyệt; Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng báo cáo chuyên môn ASOSAI; Tiếp tục cập nhật tin tức tóm tắt về việc tổ chức và kết quả chính của Đại hội trên website Đại hội và thông tin về việc triển khai các quyết định của Đại hội; Chuẩn bị nội dung làm việc với báo chí sau Đại hội; Hoàn thiện báo cáo Đại hội và các ấn phẩm sau Đại hội;Quyết toán kinh phí; Các thủ tục khác.
 
        
  Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Hà Thị Mỹ Dung trình bày Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14
 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế cũng trình bày nội dung các sự kiện chính của Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 18 – 22/9/2018, gồm: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 52; Lễ Khai mạc Đại hội; Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội; Hội nghị chuyên đề 07; Phiên họp toàn thể thứ hai Đại hội; Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 53.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo các Tiểu ban và thành viên Ban Tổ chức Đại hội đã thảo luận góp ý hoàn thiện Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và kế hoạch từ nay đến Đại hội năm 2018. Các ý kiến tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm về một số Đại hội ASOSAI; Số lượng, thành phần dự kiến các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội ASOSAI 14; Tiến độ triển khai các nội dung lễ tân, khánh tiết và hậu cần cho Đại hội...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Đại hội ASOSAI lần thứ 14 là một sự kiện quốc tế cấp cao, có quy mô lớn nhất của ASOSAI, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Để Đại hội thành công, các Tiểu ban của Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 cần nỗ lực, chủ động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công để xây dựng các kế hoạch hoạt động và các Kịch bản chi tiết.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, để tránh bị động trong tổ chức Đại hội, kế hoạch chuẩn bị từ nay đến Đại hội năm 2018 cần đẩy nhanh tiến độ triển khai một số nội dung công việc. Trong năm 2017 cần hoàn thiện các nội dung công việc: Xây dựng chương trình chi tiết Đại hội; Đặt địa điểm tổ chức Đại hội; Đặt khách sạn đón tiếp đại biểu; Thuê các đoàn nghệ thuật; Thuê phiên dịch; Đặt quà lưu niệm cho Đại hội…Đẩy nhanh tiến độ một số công việc trong năm 2018 như: Gửi Thư mời chính thức đại biểu quốc tế tham dự Đại hội hoàn thành vào tháng 2/2018; Tổng duyệt chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội vào tháng 4/2018; Hoàn thiện bộ tài liệu, nội dung đại hội vào tháng 4/2018…/.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng