Hội nhập và phát triển
Ireland: Công tác đảm bảo quyền lợi trẻ em bị lơ là
Một Báo cáo kiểm toán mới đây của nước Cộng hòa Ireland đã lên án mạnh mẽ Cơ quan Cảnh sát (Garda) và Cơ quan Bảo vệ quyền lợi gia đình - trẻ em (Tusla) không làm tròn trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu: đảm bảo mọi trẻ em được bảo vệ và hưởng những quyền lợi tốt nhất theo Điều 12 Đạo luật Chăm sóc trẻ em (ban hành năm 1991).
 
Đây là cuộc kiểm toán độc lập toàn diện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến vấn đề quyền lợi của trẻ em Ireland. Cuộc kiểm toán xem xét hơn 5.400 hồ sơ trẻ em được ghi nhận trên Pulse (hệ thống máy tính đặc biệt của Garda) trong 8 năm qua (2008-2015) và chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng tại cơ quan này như: không có các chương trình đào tạo về hoạt động bảo vệ trẻ em, công tác truyền thông yếu kém, sự hợp tác và điều phối giữa các bên liên quan rất hạn chế, nhiều trường hợp trẻ em thực sự cần giúp đỡ nhưng đã bị làm ngơ…
 
Báo cáo vạch ra nhiều vi phạm trong quá trình lưu trữ dữ liệu trên Pulse kéo theo nhiều sai sót trong hoạt động của Garda, dẫn đến thất bại trong việc thực hiện các chính sách nhằm cải thiện sự phân biệt sắc tộc; trách nhiệm giải trình của cơ quan này cũng là vấn đề các kiểm toán viên đặc biệt quan ngại.
 
Trong suốt thời gian qua, Garda đã thường xuyên trì hoãn việc công bố các báo cáo về tình hình quản lý các trẻ em thuộc đối tượng đặc biệt cần được quan tâm. Trong khi đó, chi phí làm thêm giờ cho Garda đã tăng hơn 2 lần kể từ năm 2012, lên 90 triệu Euro.
 
Báo cáo kiểm toán cũng chỉ trích Tusla không làm tròn trách nhiệm của mình, lơ là trong công tác điều hành các công tác xã hội, thậm chí, đề ra những thủ tục phiền hà, rắc rối trong việc giải quyết các quyền lợi cho trẻ em.
 
Sau khi báo cáo trên được công bố, đại diện Tulsa và Garda cho biết, 2 cơ quan đã lên kế hoạch hợp tác nhằm đưa ra những biện pháp hiệu quả nhất giải quyết những vấn đề tồn đọng Báo cáo kiểm toán chỉ ra. Tusla cũng nhấn mạnh kế hoạch thành lập Chương trình Hỗ trợ gia đình tại các địa phương nhằm hỗ trợ các công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tích cực nhất.
 
(Theo Irishtimes)
(Báo Kiểm toán số 32/2017)
 
Các bài đã đăng