Đại hội công đoàn Kiểm toán nhà nước khoá VI
Đại hội Công đoàn bộ phận KTNN chuyên ngành Ia nhiệm kỳ 2018 - 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 09/8/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Công đoàn bộ phận KTNN chuyên ngành Ia đã tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đồng chí Đào Văn Dũng tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Tham dự Đại hội có Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn KTNN Vũ Khắc Tiến, lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia và toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị.
 
Thay mặt BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Công đoàn đã trình bày Dự thảo Báo cáo công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn đơn vị đã tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đại diện cho công đoàn viên và người lao động tham gia đầy đủ các hội đồng, hội nghị có liên quan đến quyền và lợi ích của công đoàn viên, người lao động; Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các hoạt động chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ động viên, chăm lo sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn. 
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sự đã có bước chuyển biến rất tích cực trên tất cả các mặt. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công tác bình xét thi đua khen thưởng và các công tác khác đều được thực hiện đúng quy trình, quy định.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt trình bày Dự thảo Báo cáo  công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia đã phổ biến, tuyên truyền đến các đoàn viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn..., về chủ quyền biển đảo, biên giới Việt Nam; Tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Bên cạnh đó, Công đoàn đã tích cực tuyên truyền và tham gia học tập đầy đủ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... Thông qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của đoàn viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 
Hưởng ứng truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia luôn thực hiện tốt các quy định của Công đoàn cấp trên, sự chỉ đạo của Đảng ủy, chú trọng thực hiện tốt công tác từ thiện với nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp với Đoàn Thanh niên của đơn vị tổ chức thăm hỏi, làm từ thiện tại Trung tâm chăm sóc người già và trẻ khuyết tật Hà Nội trị giá hơn 20 triệu đồng; Tham gia đóng góp 02 ngày lương, xây tặng nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho 01 đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị; Quyên góp 03 ngày lương trị giá 52 triệu đồng để ủng hộ người dân Nepal bị động đất, Quỹ "Uống nước nhớ nguồn" và ngày "Vì người nghèo" theo phát động của Công đoàn cấp trên; Tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền hơn 40 triệu đồng; Ủng hộ các cháu thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Viện Nhi TW trong dịp Tết Đinh Dậu số tiền 35 triệu đồng; Đóng góp xây tặng nhà tình nghĩa trị giá gần 115 triệu đồng cho 01 đối tượng chính sách tại tỉnh Phú Thọ...
 
Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; hoạt động nữ công và phong trào phụ nữ cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt cho biết, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia xác định sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thông qua việc tổ chức phổ biến, học tập và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, đặc biệt là học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền và tham gia có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Chỉ thị 954/CT-KTNN về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức của KTNN, Chỉ thị 769/CT-KTNN về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động KTNN; Tổ chức các phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ công chức Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu"...
 
 Đồng chí Đào Văn Dũng phát biểu tại Đại hội
 
Tại Đại hội, công chức, kiểm toán viên, người lao động của đơn vị cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo Công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời tham gia phát biểu ý kiến, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo như: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và Đoàn Thanh niên của đơn vị; Vai trò của nữ cán bộ, kiểm toán viên trong hoạt động công đoàn của KTNN chuyên ngành Ia; Công tác xã hội, từ thiện...
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia Đào Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia đã làm được trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đào Văn Dũng đề nghị Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và quán triệt tới các đoàn viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước và của lãnh đạo KTNN, phối hợp tốt với Đảng ủy, chính quyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện có trách nhiệm những chủ trương lớn của Đảng, của KTNN. Đồng thời, cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn bó, chia sẻ; Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động từ thiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 cũng như các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, bên cạnh việc tham gia các hoạt động chung của Ngành. Đặc biệt, Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, thực hiện dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh…
 
Đồng chí Vũ Khắc Tiến phát biểu tại Đại hội
 
Thay mặt cho Ban Thường vụ Công đoàn KTNN, đồng chí Vũ Khắc Tiến đánh giá cao những thành tích Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh 07 nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia cần quan tâm trong thời gian tới, đồng chí Vũ Khắc Tiến nói: “Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ia, sự lãnh đạo chỉ đạo của Công đoàn KTNN, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia sẽ thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ tổ chức Công đoàn đề ra”.
 
Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ia nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng