Tin hoạt động
Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 5/8/2017, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp KTNN.

Dự Hội nghị, về phía KTNN có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Cao Tấn Khổng, Vũ Văn Họa và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu, KTNN khu vực II, Báo Kiểm toán, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Về phía tỉnh Nghệ An có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn;  Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cùng đại diện Lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đánh giá 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Trong 3 năm qua, từ khi Quy chế phối hợp được ký kết và tổ chức thực hiện, việc phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và KTNN đã từng bước đi vào nề nếp và mang lại những hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tham gia vào các khâu của quá trình kiểm toán từ khâu khảo sát thu thập thông tin đến lập kế hoạch kiểm toán, triển khai kiểm toán, công bố kết quả kiểm toán và triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, các Đoàn kiểm toán đã thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về tình hình hoạt động kiểm toán tại địa phương qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giám sát hoạt động tài chính, ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác kiểm toán đã giúp cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Những thông tin từ báo cáo kiểm toán đã được Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh sử dụng phục vụ hoạt động điều hành, quản lý, giám sát ngân sách và hiểu đúng hơn, nắm sâu hơn những vấn đề hạn chế trong quản lý ngân sách mà Đoàn kiểm toán phát hiện tại các đơn vị được kiểm toán.

Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và thường trực HĐND, UBND Nghệ An đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Tham luận tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường đã đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp và đề xuất các giải pháp để KTNN thực hiện tốt hơn vai trò trong việc hỗ trợ Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện chức năng quyết định, giám sát và điều hành ngân sách địa phương. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN và HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã trở nên chặt chẽ hơn. Qua kết quả kiểm toán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều thông tin quan trọng để tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sử dụng ngân sách của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định sẽ lãnh đạo các đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với KTNN để thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quan tâm,giúp đỡ KTNN hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Trên cơ sở phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp đã được ký giữa hai bên, Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn quan hệ phối hợp giữa hai Bên được thực hiện ngày càng chặt chẽ với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng ngân sách, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị của địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ của Kiểm toán viên nhà nước, qua đó góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hoạt động kiểm toán. KTNN sẽ thông tin kịp thời kết quả kiểm toán để giúp lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Nghệ An chủ động trong công tác điều hành, quản lý tài chính công, tài sản công; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động. Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, KTNN sẽ hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành, giám sát quản lý tài chính, tài sản công cho đại biểu HĐND và cán bộ quản lý của tỉnh.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các cá nhân

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành và Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng cũng đã trao tặng số tiền 350 triệu đồng cho UBND tỉnh để thực hiện việc xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Hà Linh

Các bài đã đăng