Tin hoạt động
Tiểu ban Tài chính - Hậu cần triển khai kế hoạch hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 1/8/2017, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần thuộc Ban Tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai để triển khai kế hoạch hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội.


 

Theo Quyết định 66/QĐ-KTNN, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần gồm 21 thành viên do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban và các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hậu cần - tài chính cho Đại hội ASOSAI lần thứ 14. 

Tại buổi họp, ông Phan Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã thay mặt bộ phận thường trực Tiểu ban báo cáo các nội dung công việc đã triển khai theo kết luận của Trưởng Tiểu ban tại cuộc họp lần thứ nhất, ngày 18/7/2017. Báo cáo nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần đã xây dựng xong dự toán kinh phí của Tiểu ban; các Tiểu ban khác cũng đã gửi dự toán kinh phí về Tiểu ban Tiểu ban Tài chính - Hậu cần để Tiểu ban Tiểu ban Tài chính - Hậu cần tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí tổng thể phục vụ Đại hội. Bên cạnh đó, Tiểu ban Tài chính - Hậu cần đã hoàn thiện dự thảo lần 2 Kế hoạch hoạt động chuẩn bị, tổ chức Đại hội ASOSAI 14; dự thảo Phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban và Phân công nhiệm vụ chi tiết các nhóm theo góp ý của các thành viên. Theo đó, nhiệm vụ của Tiểu ban Tài chính - Hậu cần sẽ được phân thành 05 nhóm:  Nhóm 1 - Tổng hợp xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội, trong đó có dự toán, quyết toán kinh phí của Tiểu ban; Mời và xác nhận đại biểu trong nước. Nhóm 2 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn nhân sự của Tiểu ban;  Mời và xác nhận đại biểu quốc tế. Nhóm 3 - Bố trí địa điểm tổ chức Đại hội, địa điểm lưu trú cho đại biểu, khách mời, Ban tổ chức tại Hà Nội; Tổ chức tiệc chào mừng của KTNN; hỗ trợ tổ chức tiệc chiêu đãi của SAI Malaisia, SAI Hàn Quốc; Bố trí ăn trưa và giải khát giữa giờ tại các phiên họp. Nhóm 4 - Phối hợp tổ chức tiệc chiêu đãi, địa điểm lưu trú cho đại biểu, Ban tổ chức và phối hợp tổ chức chương trình tham quan tại Hạ Long; Phối hợp tổ chức tiệc chia tay của TP Hà Nội. Nhóm 5 - Chủ trì in tài liệu phục vụ các phiên họp trong quá trình diễn ra Đại hội; Bố trí các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ Đại hội.

Trên cơ sở các nội dung được báo cáo và thảo luận tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Trưởng Tiểu ban Tài chính - Hậu cần yêu cầu các Nhóm rà soát lại hoạt động và kinh phí của từng Nhóm để Nhóm kinh phí (Nhóm 1) hoàn thiện lần cuối dự toán kinh phí của Tiểu ban. Giao Nhóm 1 chuẩn bị Công văn đề nghị các Tiểu ban rà soát, bổ sung căn cứ khi lập dự toán kinh phí để làm cơ sở hoàn thiện dự toán kinh phí tổng thể trình Lãnh đạo KTNN ký, gửi Bộ Tài chính trong ngày 02/8/2017 và bảo vệ dự toán với Bộ Tài chính vào ngày 12/8/2017.

Ngoài ra, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giao Bộ phận Thường trực rà soát lại dự thảo Kế hoạch hoạt động chuẩn bị, tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và dự thảo Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban, trình Trưởng tiểu ban ký ban hành trước ngày 05/8/2017. Giao Bộ phận Thường trực xây dựng Quy chế phối hợp giữa Tiểu ban Tài chính - Hậu cần với các Tiểu ban khác, hoàn thành trong tháng 8/2017, trong đó lưu ý sự phối hợp về các hoạt động bố trí phương tiện đi lại, tham quan, tiệc chiêu đãi, anh ninh - y tế với tiểu ban Lễ tân- Khánh tiết và tiểu ban An ninh-Y tế. Giao Nhóm 5 rà soát lại hạng mục bố trí trang thiết bị phục vụ Đại hội; phối hợp với Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết đề xuất phương án bố trí xe phục vụ Đại hội (xe phục vụ Ban Tổ chức và khách mời trong nước) theo hướng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết là đầu mối điều hành chung toàn bộ việc bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời và Ban Tổ chức./.

Hà Linh

Các bài đã đăng