Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ IX
Mỗi đoàn viên thanh niên cần cống hiến sức trẻ cho lý tưởng mà mình đã chọn!
Đồng chí Hồ Đức Phớc 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước
Tổng Kiểm toán nhà nước với đoàn viên thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTN) Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nhiều hoạt động gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Ngành Kiểm toán nhà nước; đoàn viên thanh niên có tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc, có ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao phó; tích cực chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những bản làng khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, ĐTN là đội dự bị tin cậy của Đảng. 

Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi xa Người đã dặn lại: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay vừa là trách nhiệm, tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên; đồng thời nhằm bồi dưỡng, rèn luyện một lực lượng xung kích cho hiện tại và tương lai của đất nước. 

Giai đoạn hiện nay KTNN đang tập trung phấn đấu để trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại. Bối cảnh mới có nhiều thuận lợi cũng như các thách thức kèm theo, đòi hỏi cao về quyết tâm, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành KTNN. Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đặt kỳ vọng ở tuổi trẻ, đặc biệt, đoàn viên thanh niên KTNN sẽ là những hạt nhân tích cực tham gia thiết thực hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ luôn là lực lượng xung kích, lập nên nhiều kết quả tô thắm thêm ngọn cờ truyền thống của Ngành KTNN.

Có thể nói rằng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi tổ chức, cá nhân người đứng đầu. Và đối với KTNN thì Đảng ủy, lãnh đạo luôn quan tâm đến cán bộ trẻ đặc biệt trong việc quy hoạch, đào tạo, rèn luyện và đề bạt sử dụng cán bộ. Với lực lượng hơn 1000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhiều đồng chí giữ cương vị quan trọng trong KTNN; với tri thức khoa học được đào tạo, lực lượng đoàn viên thanh niên đã vận dụng sáng tạo các phương pháp kiểm toán, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kiểm toán và có những phát hiện độc đáo trong quá trình thực hiện công tác kiểm toán, góp phần vào kết quả chung của toàn Ngành KTNN trong nhiều năm qua. Đặc biệt, năm 2016 đã xử lý tài chính sai phạm 38.000 tỷ, kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 27 dự án BOT được kiểm toán so với phương án tài chính ban đầu 107,4 năm; tăng giá trị doanh nghiệp vốn Nhà nước của 7 doanh nghiệp 21.000 tỷ; Ngoài các kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã chỉ rõ nhiều tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý của nhà nước và đã kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và chuyển 02 hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã xử lý tài chính 21.000 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách 10,230,8 tỷ đồng… Vì vậy Đảng ủy, lãnh đạo KTNN hết sức tin tưởng và mong thế hệ trẻ của KTNN luôn luôn phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với tuổi trẻ, phải sống học tập và làm việc có lý tưởng; để thực hiện được lý tưởng đó thì mỗi đoàn viên thanh niên phải cống hiến hết mình sức trẻ cho nghề nghiệp mà mình đã chọn. Là cán bộ, kiểm toán viên của KTNN, ngoài phẩm chất là một công chức đòi hỏi phải rèn luyện được tính độc lập, khách quan, liêm chính và bản lĩnh mới hoàn thành được nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Vì vậy, dù trong hoàn cảnh công tác nào, các bạn đoàn viên thanh niên cố gắng vượt qua, không thay đổi nguyên tắc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta vinh dự nhận thấy sự phát triển của đất nước, nền tài chính lành mạnh, nguồn lực đất nước mạnh mẽ có một phần đóng góp của KTNN.

Mỗi đoàn viên thanh niên KTNN cần nỗ lực phấn đấu học tập, có kiến thức tốt, năng lực tốt, phương pháp tốt, đạo đức, tác phong tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khó do tổ chức phân công. Nhiệm vụ sắp tới đối với Ngành KTNN rất nặng nề, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN luôn tin rằng thế hệ trẻ sẽ làm nên tương lai vẻ vang của Ngành KTNN.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ IX, nhiệm lỳ 2017-2022 là một Đại hội đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, nơi hội tụ những bông hoa tươi thắm nhất, thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất, gắn lên lá cờ truyền thống của Ngành KTNN những tấm huân chương lấp lánh./.
 

Các bài đã đăng