Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ IX
Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên KTNN đã đạt những kết quả hết sức thiết thực
(kiemtoannn.gov.vn) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kiểm toán nhà nước (KTNN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022 sẽ diễn ra vào ngày 29/7/2017. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Kiểm toán đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí Thư Đoàn Khối các cơ quan trung ương (Đoàn Khối) về những kết quả hoạt động của ĐoànThanh niên KTNN trong thời gian qua.
Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí Thư Đoàn Khối các cơ quan trung ương

* Thưa đồng chí, với tư cách là Phó Bí thư Đoàn Khối, đã có nhiều thời gian gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên của KTNN, đồng chí có những đánh giá gì về hoạt động của Đoàn TN KTNN trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Nhiệm kỳ 2012-2017, cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đoàn Khối, trong những kết quả của công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn quốc có một phần đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả của Đoàn TN KTNN. Có thể nói rằng các hoạt động  của Đoàn TN KTNN trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả hết sức thiết thực, trong đó chúng tôi nhấn mạnh ở 2 điểm lớn.

Một là các hoạt động tham gia nhiệm vụ chính trị của Ngành Kiểm toán. Trong bối cảnh KTNN được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn và phong trào thanh niên KTNN phát triển theo chiều sâu. Các hoạt động tham vấn, thực hiện nhiệm vụ chính trị  chuyên môn của Ngành KTNN nói chung trên địa bàn toàn quốc được các đồng chí cán bộ đoàn viên thanh niên hết sức tích cực, nêu cao tinh thần mẫn cán, tận tâm, tận lực để giải quyết công việc thấu tình đạt lý giúp cho các cơ quan Bộ, ngành TW trong công tác kiểm toán chung, vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững. 

Hoạt động thứ 2 là cùng với tuổi trẻ Khối các CQTW các đồng chí đã chủ động tích cực tham gia tốt và hiệu quả các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động như hành trình tri ân, hành trình tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng. Trong suốt 5 năm vừa qua, các đồng chí tổ chức được rất nhiều chuỗi hoạt động tình nguyện về các địa phương trên địa bàn cả nước, đặc biệt tại các địa bàn KTNN các khu vực đóng trụ sở. Chúng tôi thấy rằng hoạt động này được Đoàn TN KTNN triển khai rất hiệu quả.

Sự kết nối của các đồng chí để huy động các nguồn lực xã hội khác nhau, việc phối hợp với các đơn vị địa phương và sự đóng góp chung tay của cán bộ, đoàn viên thanh niên đối với các hoạt động này ngày càng chuyên nghiệp, bài bản. Chúng tôi thấy rằng màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ KTNN đã gần như trải đều trên mọi miền quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh của KTNN trong lòng nhân dân cũng như trong lòng đoàn viên thanh niên trên cả nước.

* Đoàn TN KTNN so với nhiều Bộ đoàn trong Khối có những nét đặc thù riêng do công việc kiểm toán đem lại, như thời gian, địa bàn công tác xa, dài ngày. Nhìn nhận của đồng chí về phương thức tổ chức hoạt động đoàn của KTNN trong nét đặc thù này như thế nào?

- Cùng với một số đoàn thanh niên của một số Bộ, ngành CQTW có điểm rất đặc thù như công tác xa dài ngày, ví dụ như Ủy Ban Kiểm tra TW, Thanh tra CP, KTNN cũng là tổ chức đoàn hết sức đặc thù, nhiệm vụ chuyên môn các đồng chí phải đi công tác xa, có những đồng chí đi công tác dài ngày. Tuy nhiên, Đoàn TN KTNN đã có những cách thức tổ chức công tác đoàn và phong trào thanh niên khá phù hợp và là mô hình mẫu để nhiều Bộ đoàn trong Khối nghiên cứu, tham khảo. Chúng tôi đánh giá ở điểm là các bạn đã tổ chức hoạt động đoàn gắn với mỗi chuyến công tác và đặc biệt là gắn liền với hoạt động tại chỗ ở các địa phương. Có thể nói, đây là hoạt động rất tích cực, việc sinh hoạt chi đoàn có gắn liền với hoạt động chuyên môn hàng ngày; đồng thời việc tham gia sinh hoạt chi đoàn tại chỗ, phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động chung không những góp phần để mỗi đoàn viên thanh niên KTNN thực hiện đúng Điều lệ Đoàn mà còn là cơ hội để các bạn tổ chức giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong nội bộ và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa KTNN và các Bộ, ngành, địa phương. 

* Một vài chia sẻ, kỳ vọng của BTV Đoàn Khối và cá nhân đồng chí đối với Đoàn TN KTNN trong nhiệm kỳ tới?

- Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, đứng trước tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho cả nước nói chung và đối với ngành KTNN nói riêng nhiều cơ hội và thách thức.  Đối với đoàn thanh niên KTNN, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới cũng có rất nhiều thay đổi, trong đó cần tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo của tuổi trẻ, những hoạt động tình nguyện tại chỗ, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị.

BTV đoàn khối và cá nhân tôi luôn mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các đồng chí. Chúng tôi cho rằng trong nhiệm kỳ tới Đoàn TN KTNN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, chủ động trong việc lãnh đạo, tổ chức các hoạt động trong công tác đoàn mang màu sắc riêng của KTNN Ví dụ chúng ta phải là người tận tâm, mẫn cán trong công việc. Tiên phong tham gia việc mới, việc khó của cơ quan. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi làm việc; Văn phòng xanh…

Điểm thứ hai chúng tôi rất mong muốn tuổi trẻ KTNN tiếp tục phát huy truyền thống, tổ chức nhiều hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, chia sẻ với cộng đồng, xã hội để qua đó giáo dục đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, về bản lĩnh cách mạng, về tinh thần tương thân tương ái chia sẻ với người khó khăn. Và thông qua đó, đoàn viên thanh niên cả nước sẽ hiểu hơn về KTNN; thông qua hoạt động của thanh niên KTNN, người dân sẽ hiểu hơn về đặc thù, về chức năng nhiệm vụ của Ngành KTNN trong thời kỳ mới.

Về phía Đoàn Khối, chúng tôi luôn tâm niệm rằng hoạt động của cơ sở mà tốt sẽ là hạt nhân ươm mầm cho hoạt động chung của Đoàn Khối. Vì vậy chúng tôi luôn đồng hành với các đồng chí, tạo điều kiện về mọi mặt về chủ trương, chỉ đạo, định hướng;  cùng với các đc trong hoạt động chung , đặc biệt tạo hành lang tốt để các đồng chí có thể giao lưu phối hợp với các tổ chức đoàn bạn trong Khối để nâng tầm hoạt động chứ không đơn thuần chỉ là hoạt động trong nội bộ KTNN.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúc các đồng chí tổ chức một Đại hội dân chủ cởi mở theo đúng tinh thần thanh niên và  mang mầu sắc trí tuệ riêng của KTNN. 

Các bài đã đăng