Tin hoạt động
Khai mạc phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 12. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ 11-12/7.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Phiên họp này diễn ra sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Sau kỳ họp, các cơ quan liên quan đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để ban hành các Luật sau khi Quốc hội đã thông qua và các đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri.

Tại phiên họp thứ 12, UBTVQH sẽ tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội vào tháng 10 tới; thảo luận, cho ý kiến việc phê duyệt Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh; về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Để bảo đảm tính ổn định và tạo thuận lợi cho việc tham dự và phục vụ phiên họp, UBTVQH đã thống nhất kể từ phiên họp này, sẽ cố định thời gian phiên họp vào ngày 10 hàng tháng (trừ trường hợp trùng vào ngày nghỉ hoặc thời gian diễn ra Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng hay có việc đột xuất phát sinh rất quan trọng của đất nước); bố trí nội dung trải đều các phiên họp để bảo đảm mỗi phiên họp diễn ra không quá 7 ngày.

Ngay sau khai mạc, UBTVQH đã họp kín cho ý kiến về báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng./.

Các bài đã đăng