Tin hoạt động
Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 25/7/2017, tại Hà Nội, Tiểu Ban Thông tin-Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổng, Trưởng Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

 

Theo Quyết định số 68/QĐ-BTC ngày 2/6/2017 của Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Tiểu Ban Thông tin-Tuyên truyền Đại hội gồm 16 thành viên, trong đó có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo TW; Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông Tấn xã Việt Nam và các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp Kiểm toán nhà nước (KTNN). 
Cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu Ban nhằm thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội; Kế hoạch thông tin tuyên truyền về Đại hội; Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tiểu Ban… 

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao tấn Khổng khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức Đại hội ASOSAI 14 tại Việt Nam vào năm 2018. Đây là sự kiện đối ngoại mang tính quốc gia, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng đến vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời khẳng định sự tin tưởng của tổ chức ASOSAI đối với KTNN Việt Nam trong việc tín nhiệm KTNN Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 14 vào năm 2018. 
Tại cuộc họp, Bà Hà Thị Mỹ Dung - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực báo cáo dự thảo kế hoạch hoạt động của Tiểu Ban; dự thảo Kế hoạch thông tin truyên truyền về Đại hội cũng như dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu Ban.

Theo Kế hoạch hoạt động của Tiểu Ban, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 16 22/9/2018 với 55 đoàn tham dự và số lượng đại biểu quốc tế dự kiến là  350 đại biểu. Tiểu Ban có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban và các cơ quan hữu quan thực hiện một số nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch hoạt động, Dự trù kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14; Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội ASOSAI 14; Xây dựng và sản xuất Bộ nhận diện Đại hội ASOSAI 14, quà tặng, trang phục Trưởng đoàn và tổ chức triển lãm tại Đại hội; Tổ chức họp báo; Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử phục vụ Đại hội ASOSAI 14; Quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn trong Đại hội; Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo cho các nhân sự của Tiểu ban và đội ngũ phóng viên…

Về kế hoạch thông tin tuyên truyền Đại hội, dự thảo Kế hoạch cũng xác định nhiệm vụ tuyên truyền tập trung trên các ấn phẩm của KTNN và trên các báo của các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số địa phương nơi diễn ra các hoạt động bên lề của Đại hội. Nội dung và chủ đề tuyên truyền tập trung vào quảng bá về đất nước, con người Việt Nam và KTNN với bạn bè trong nước và quốc tế; Công tác chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI 14; Công tác tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và công tác tuyên truyền sau Đại hội.

Để thực hiện thành công các kế hoạch trên, Tiểu Ban cũng dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo các nhóm chủ đề: Xây dựng Kế hoạch hoạt động, Dự trù và quyết toán kinh phí; Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền; Xây dựng và sản xuất Bộ nhận diện Đại hội ASOSAI 14, quà tặng, trang phục Trưởng đoàn và tổ chức triển lãm tại Đại hội; Tổ chức họp báo; Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử phục vụ Đại hội ASOSAI 14; Quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn trong Đại hội ; Xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo cho các nhân sự của Tiểu ban và đội ngũ phóng viên.

Phát biểu trao đổi tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Tiểu Ban cơ bản đồng tình với nội dung được dự thảo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ hơn về đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian thực hiện công tác tuyên truyền. Các Kế hoạch cần đầy đủ nội dung về: Mục đích, ý nghĩa, căn cứ, yêu cầu của công tác thông tin tuyên truyền; Nội dung tuyên truyền; Hình thức, biện pháp tuyên truyền và tổ chức thực hiện... Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị nhóm gọn các nhiệm vụ chính của Tiểu ban nhằm đảm bảo độ ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các nội dung cần phải triển khai của Tiểu Ban.

Phát biểu kết luận cuộc họp,  Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu Ban ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; đồng thời đề nghị nhóm soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến để hoàn thiện Kế hoạch tổng thể đạt chất lượng. Sau khi Kế hoạch tổng thể được ban hành, mỗi nhóm công việc cần xây dựng chi tiết Kế hoạch triển khai nhằm tổ chức thành công các mặt công tác thông tin tuyên truyền của Đại hội.

Các bài đã đăng