Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp xã giao và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật Bản
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 24/7/2017, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam Hồ Đức Phớc đã có buổi tiếp xã giao và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật Bản do ông Teruhiko Kawato - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật Bản làm Trưởng đoàn. Tham gia tiếp Đoàn, về phía KTNN Việt Nam còn có ông Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Bà Hà Thị Mỹ Dung - Vụ Trưởng vụ Hợp tác Quốc Tế, Ông Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các cán bộ của Vụ Hợp tác quốc tế.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn cán bộ cấp cao của KTNN Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Giới thiệu về hoạt động của KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán cho biết, Kiểm toán Nhà nước được thành lập từ ngày 11.7.1994. Hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung thông nhất để bảo đảm nguyên tắc độc lập, chỉ tuân thủ pháp luật. Hiện, KTNN có khoảng 2.200 cán bộ, kiểm toán viên, 32 đơn vị trực thuộc gồm 8 đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, 8 KTNN chuyên ngành, 13 KTNN khu vực và 3 đơn vị sự nghiệp. Hàng năm, KTNN triển khai kiểm toán hàng trăm cơ quan, đơn vị sử dụng tiền và tài sản của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. KTNN là thành viên của tổ chức quốc tế Các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) vàTổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản đã tạo điều kiện để KTNN tham gia sâu vào các hoạt động của KTNN Nhật Bản cũng như của ASOSAI nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thông tin trong lĩnh vực kiểm toán công. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban phát triển năng lực của ASOSAI, KTNN Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ KTNN tham gia các hội thảo, hội nghị và hoạt động đào tạo của ASOSAI, góp phần nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa KTNN Việt Nam và Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản, đặc biệt là tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của KTNN Nhật Bản đối với KTNN Việt Nam trên cương vị thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản Teruhiko Kawato bày tỏ vui mừng sang thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với KTNN Việt Nam trong việc phối hợp và tổ chức các cuộc đào tạo, hội thảo trong khuôn khổ ASOSAI, góp phần nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực; đồng thời tin tưởng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai Bên đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện vai trò là thành viên ban điều hành ASOSAI; chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện hoạt động kiểm toán, trong đó tập trung vào công tác đào tạo kiểm toán viên. Hai Bên thống nhất, trong thời gian tới, tiếp tục tập trung khai thác các lĩnh vực hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Nhật Bản thông qua việc triển khai các hoạt động song phương; mời các Bên tham gia vào hội nghị, hội thảo, các hoạt động đào tạo mang tính quốc tế do Bên kia tổ chức hoặc trong khuôn khổ các hoạt động của INTOSAI, ASOSAI./.

Hà Linh

Các bài đã đăng