Tin hoạt động
Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tiền kiểm toán viên: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 20/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Hội đồng thẩm định tài liệu Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tiền kiểm toán viên: Môn A05 – Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì biên soạn đã họp cho ý kiến hoàn thiện tài liệu. Dự họp có GS.TS Đoàn Xuân Tiên, chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định.

Tại buổi họp, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đã trình bày khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của chương trình đào tạo. Theo đó, chương trình đào tạo được nghiên cứu biên soạn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về các biến số kinh tế vĩ mô như GDP, GNP, Lạm phát, Thất nghiệp, Cán cân thanh toán quốc tế; Các chính sách kinh tế vĩ mô như Chính sách tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, Chính sách việc làm, Chính sách ổn định kinh tế); Hàng hóa công cộng, các phương thức cung cấp hàng hóa công cộng; Chính sách chi tiêu công; Thuế và tác động của thuế đối với phát triển kinh tế. Qua đó, giúp học viên có thêm một số kiến thức nền tảng về kinh tế học để có thể ứng dụng phân tích, đánh giá trong hoạt động kiểm toán của KTNN. 

Trong quá trình giảng dạy và biên soạn tài liệu, giảng viên sẽ trình bày các nội dung về kinh tế học mà có thể sẽ vận dụng hoặc liên quan đến hoạt động KTNN để học viên có cái nhìn tổng quan và vận dụng trong những tình huống thích hợp. Tài liệu được chia thành 5 chương, cấu trúc theo từng phần kiến thức, bao gồm: Chương 1- Các biến số kinh tế vĩ mô, Chương 2 - Các chính sách kinh tế vĩ mô, Chương 3 - Hàng hóa công cộng và các phương thức sản xuất cung cấp hàng hóa công cộng, Chương 4 - Chi tiêu công, Chương 5 - Thuế và tác động của thuế.

Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng thẩm định, tài liệu được biên soạn công phu, có nội dung phong phú, phù hợp với chương trình đào tạo kiểm toán viên nhà nước. Tài liệu có bố cục logic và đảm bảo tính khoa học, có giá trị hữu ích trong công tác đào tạo, nghiên cứu. Tuy nhiên để tài liệu hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo của ngành, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tham gia một số ý kiến để chủ trì biên soạn chỉnh sửa bố cục, nội dung của tài liệu.

GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị chủ trì biên soạn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, hoàn thiện tài liệu theo hướng lựa chọn những nội dung cơ bản nhất liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN để đưa vào môn học, môn học phải giúp cho người học có phương pháp tư duy hệ thống, xác định được những vấn đề quan tâm trong hoạt động kiểm toán cùng một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán cũng đề nghị chủ trì biên soạn biên tập lại tên chương trình và mục tiêu đào tạo cho phù hợp nội dung.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tác giả biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định thống nhất: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tiền kiểm toán viên: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu trong vòng 1 tháng tính từ ngày Hội đồng thẩm định cho ý kiến./.

Hà Linh

Các bài đã đăng