Tin hoạt động
KTNN tổ chức Hội thảo ASEANSAI về “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản”
(kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm 2017 của ASEANSAI (Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á) đã được Đại hội ASEANSAI lần thứ 3 thông qua, trong 02 ngày, 12 và 13 tháng 7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã đăng cai tổ chức Hội thảo ASEANSAI về “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện cơ quan kiểm toán thành viên của ASEANSAI gồm Việt Nam, Indonexia, Malaysia, Myama, Lào, Philipin và Thái Lan.
Các đại biểu tham gia Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toánnhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, tài nguyên đất đai và khoáng sản tại các nước ASEAN, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng bị khai thác quá tải, sử dụng lãng phí, gây tác động tiêu cực đến môi trường và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. “Vấn đề đặt ra đối với mỗi quốc gia cũng như cộng đồng các quốc gia ASEAN nói chung là cần phải tăng cường công tác quản lý các thể chế pháp lý, cơ chế chính sách phù hợp đối với việc sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản, nhằm khai thác bền vững và phát huy tốt nhất nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, SAI của mỗi quốc gia giữ vai trò rất quan trọng và cần chủ động đóng góp tích cực vào hoạt động giám sát của nhà nước thông qua thực hiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
 
         
 Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết: Mục đích của Hội thảo này nhằm tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia thành viên ASEANSAI thông qua việc trao đổi các bài học và thông lệ tốt trong lĩnh vực kiểm toán việc sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản, qua đó tăng cường chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực này. Các bài học, kinh nghiệm chia sẻ tại Hội thảo sẽ là cơ hội tốt để ASEANSAI tăng cường năng lực hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực này, hướng tới thực hiện thắng lợi Mục đích chiến lược của Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2014 – 2017.
 
Ông Blucer Welington Rajagukguk - Trưởng dự án về Kiểm toán nguồn tài nguyên đất đai và khoáng sản, Cơ quan Kiểm toán tối cao Indonexia đánh giá rằng, ở cấp quốc gia các cơ quan kiểm toán tối cao có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của các hoạt động phát triển, bao gồm cả việc giám sát hoạt động triển khai có hiệu quả các quy định và chính sách. Về phương diện khu vực và toàn cầu, các cơ quan kiểm toán tối cao có thể đóng góp thúc đẩy sự phát triển các mục tiêu phát triển bền vững bằng cách hợp tác với các cơ quan kiểm toán tối cao khác và các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực và chất lượng các hoạt động kiểm toán việc quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 
Ông Chiew Koh Chon, cơ quan kiểm toán tối cao Malaysia - đại diện Chủ tịch Ủy ban chia sẻ kiến thức ASIANSAI cho rằng việc áp dụng các phương pháp quản lý và giám sát hiệu quả việc phát triển tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng. Các cơ quan kiểm toán tối cao của các quốc gia thông qua việc kiểm toán các dự án có liên quan đến tài nguyên, thiên nhiên như khai thác đất đai và khoáng sản, có thể đánh giá các quy định về môi trường có tác động như thế nào trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai và khoáng sản. Chính vì vậy, nhóm làm việc về kiểm toán môi trường INTOSAI đã ban hành các hướng dẫn về kiểm toán đất đai và tài nguyên khoáng sản. Mục đích của các hướng dẫn này là khuyến khích các cơ quan kiểm toán tối cao tiến hành các hoạt động kiểm toán đất đai, tài nguyên khoáng sản và cung cấp cho các Kiểm toán viên các kiến thức cơ bản, cần thiết để tiến hành kiểm toán các lĩnh vực này.
 
Trong khuôn khổ của Hội thảo, trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu tham dự sẽ nghe đại diện Ủy ban Kiểm toán Indonesia - SAI chủ trì Dự án chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán việc sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản đối với hai chủ đề: Kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai; Các bài học kinh nghiệm từ việc khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản.
 
Ngày thứ hai, đại diện các các cơ quan Kiểm toán tham dự Hội thảo sẽ tham luận và thảo luận những thông lệ tốt và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm toán việc sử dụng đất đai và tài nguyên khoáng sản của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng