Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI: Hoàn thành 6/14 cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng theo kế hoạch
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành (KTNN CN) VI đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

 

Dự Hội nghị có Kiểm toán trưởng (KTT) KTNN CN VI  Nguyễn Anh Tuấn, các Phó KTT và toàn thể công chức và người lao động đơn vị. Đại diện lãnh đạo Vụ Chế độ&KSCL KT, Trường Đào tạo&BDNVKT dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó KTT KTNN chuyên ngành VI Khương Tiến Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của KTNN, KTNN CN VI đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác đến toàn thể cán bộ, công chức, kiểm toán viên và đã hoàn thành kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. 

Năm 2017, KTNN CN VI được giao thực hiện 14 cuộc kiểm toán, trong đó có 2 chuyên đề, 7 cuộc kiểm toán BCTC và các hoạt động có liên quan đến việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước  tại Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, TCT Đường Sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, TCT Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, TCT Cà phê Việt Nam, TCT Phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, TCT Đầu tư phát triển Đường Cao tốc Việt Nam; 2 cuộc kiểm toán hoạt động và 2 cuộc kiểm về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Trên cơ sở bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Kiểm toán nhà nước  về mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán năm 2017 và phương án chi tiết tổ chức hoạt động của các Đoàn kiểm toán năm 2017, KTNN CN VI đã có những chuyển biến tích cực trong việc tiếp cận nội dung, phương pháp kiểm toán mới, như: Đi sâu vào việc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng thể từ khâu lập dự án, quy mô dự án, thực hiện dự án cho đến việc đánh giá tính chất và hiệu quả hoạt động đầu tư (Đoàn kiểm toán quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn Than khoáng sản); kiểm toán chuyên đề trong đó tập trung đánh giá những bất cập, tồn tại của cơ chế, chính sách quản lý, điều hành của nhà nước (Đoàn kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu); hay kiểm toán xác định các yếu tố đầu vào trong mối quan hệ với kết quả đầu ra như xác định việc xây dựng định mức và tình hình thực hiện tiêu hao định mức tại Tập đoàn Than khoáng sản, đối chiếu với thực tế của đơn vị và đề xuất các giải pháp trong xây dựng và thực hiện định mức; kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, ngoài phần kiến nghị điều chỉnh tăng vốn nhà nước còn rà soát xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa kiến nghị tăng thu NSNN 485 tỷ đồng.

Về cơ bản các cuộc kiểm toán của KTNN CN VI đã đảm bảo đúng thời gian theo Kế hoạch, đáp ứng được các mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn của KTNN. Qua kiểm toán đã có nhiều phát hiện quan trọng, không những số kiến nghị xử lý tài chính, nộp vào NSNN lớn, mà còn kiến nghị đối với công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị được kiểm toán. Tính đến 30/6/2017, KTNN CN VI đã hoàn thành 6/14 cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng theo kế hoạch được giao. 
 Qua kiểm toán, KTNN CN VI dự kiến kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị tăng thu NSNN số tiền 3.090 tỷ đồng, trong đó: Đoàn Quỹ bình ổn giá 1.990 tỷ đồng; Đoàn BCTC Tập đoàn Than khoáng sản 436 tỷ đồng; Đoàn TCT Đường Sắt Việt Nam 179 tỷ đồng; Đoàn kiểm toán xác định GTGT tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn 485 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, các Đoàn kiểm toán đã có những phát hiện quan trọng, chỉ ra các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý và kiến nghị, sửa đổi nhằm nâng cao công tác quản lý, quản trị hiệu quả nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp. 

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) được lãnh đạo KTNN CN VI đặc biệt quan tâm. Trong triển khai thực hiện, KTNN CN VI đã thành lập các Tổ Kiểm soát chất lượng đối với từng cuộc kiểm toán với nhân sự chủ chốt là trưởng hoặc phó phòng nghiệp vụ là Tổ trưởng và nhân sự Tổ kiểm soát là những kiểm toán viên có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán để tham vấn cho các Tổ kiểm toán những vấn đề còn chưa phù hợp với tình hình thực tế và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện KSCLKT ngay từ khâu chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, lập và phát hành báo cáo đối với từng Đoàn kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm soát, Tổ kiểm soát đã chú trọng theo dõi thực hiện Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán chi tiết và Nhật ký kiểm toán, chú trọng việc đảm bảo an toàn, bảo mật cho phần mềm Quản lý thông tin Nhật ký kiểm toán; Công tác báo cáo định kỳ và báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán đã được duy trì và đi vào nền nếp theo quy định. 

Về công tác kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và việc trả lời khiếu nại, kiến nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017, KTNN CN VI triển khai thực hiện kiểm tra kiến nghị tại toàn bộ các Đoàn kiểm toán đã thực hiện trong năm 2016. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm toán đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các kiến nghị của kiểm toán trong năm 2016, nộp NSNN đạt tỷ lệ cao. Kết quả với tổng số kiến nghị xử lý tài chính thu về NSNN của 06 đơn vị là 3.142,6 tỷ đồng, đã thực hiện 3.021,3 tỷ đồng (đạt 97,02%), số chưa thực hiện 92,69 tỷ đồng ( gồm thu NSNN 86 triệu đồng, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán 92,6 tỷ đồng).

Ngoài ra các mặt công tác:  Xây dựng và tập huấn, phổ biến pháp luật; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học; văn phòng, công nghệ thông tin... đều được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi công chức và người lao động trong đơn vị, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong từng khâu của hoạt động kiểm toán, từ khảo sát lập KHKT; thực hiện kiểm toán; lập, xét duyệt, thẩm định và gửi báo cáo kiểm toán đến kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và trả lời kiến nghị kiểm toán.

6 tháng cuối năm 2017, KTNN CN VI xác định mục tiêu: Tập trung hoàn thiện và phát hành đúng tiến độ các báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và tính khả thi của các kết luận và kiến nghị kiểm toán, nhất là kiến nghị về xử lý tài chính và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân; Tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm toán năm 2017 đối với các cuộc kiểm toán còn lại theo Quyết định số 1956/QĐ-KTNN ngày 6/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Báo cáo đưa ra 7 nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của đơn vị.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến trong và ngoài đơn vị đều bày tỏ sự đồng tình với các nội dung được đưa ra trong Báo cáo, cần thể hiện rõ hơn về một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán.  

Kết luận Hội nghị, KTT Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những kết quả mà đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, theo đồng chí Anh Tuấn, có được những kết quả trên là sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo đơn vị và sự đoàn kết thống nhất của công chức, người lao động toàn đơn vị. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2017, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tập thể KTNN CN VI phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện có chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Cũng tại Hội nghị, KTNN CN VI đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 02 cá nhân là ông Hoàng Ngọc Khánh, Trưởng phòng Đầu tư dự án; ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Kiểm toán doanh nghiệp 3 theo Quyết định 988/QĐ-KTNN ngày 23/6/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Cùng ngày, Đảng bộ bộ phận KTNN CN VI đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017./.

Các bài đã đăng