Tin hoạt động
Thẩm định khung chương trình đào tạo kiểm toán môi trường
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 11/7/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức thẩm định khung chương trình đào tạo kiểm toán môi trường do ông Phan Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì biên soạn. TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Theo ban soạn thảo, chương trình đào tạo kiểm toán môi trường được xây dựng nhằm giúp người học hiểu và nắm bắt được những vấn đề cơ bản về: môi trường; quản lý môi trường; sự xuống cấp/suy thoái môi trường và tác động của môi trường đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, sức khỏe con người; phát triển bền vững; các vấn đề môi trường toàn cầu và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Chương trình đào tạo còn nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về kiểm toán môi trường bao gồm: vai trò của SAI đối với hệ thống quản lý môi trường; khái niệm, mục tiêu, các loại hình kiểm toán môi trường có thể tiến hành; các dạng kiểm toán môi trường; phương pháp tiến hành một cuộc kiểm toán môi trường, đặc biệt tập trung đi sâu vào các phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong lĩnh vực môi trường. Giới thiệu một số hướng dẫn kiểm toán đối với các vấn đề môi trường cụ thể có tính chất đặc thù như: kiểm toán quản lý chất thải, kiểm toán ô nhiễm không khí, kiểm toán ô nhiễm nguồn nước, kiểm toán công tác quản lý của Chính phủ đối với biến đổi khí hậu; kiểm toán đa dạng sinh học.

Đối tượng đào tạo bồi dưỡng gồm Các kiểm toán viên, công chức và người lao động của KTNN trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán môi trường và các cuộc kiểm toán có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

Với thời lượng đào tạo là 85 tiết (trong đó: giới thiệu lý thuyết, kiến thức tập trung trên lớp là 45 tiết; thảo luận, thực hành là 30 tiết; ôn tập, kiểm tra là 10 tiết), Chương trình đào tạo được phân thành 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về môi trường và phát triển bền vững; Tổng quan về kiểm toán môi trường; Quy trình kiểm toán môi trường; Phương pháp tiếp cận và vấn đề cần lưu ý khi tiến hành kiểm toán môi trường; Giới thiệu một số hướng dẫn kiểm toán môi trường trong một số lĩnh vực môi trường cụ thể.

Theo Hội đồng thẩm định, tài liệu được biên soạn dựa trên hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách, quy định về quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường; hệ thống văn bản của KTNN; các hướng dẫn về kiểm toán môi trường quốc tế, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo căn bản về kiểm toán môi trường của ngành. Tuy nhiên ban soạn thảo cần rà soát, xem xét lại kết cấu của chương trình cũng như tên gọi, nội dung và thời lượng của các chuyên đề.

 Phát biểu kết luận, TS. Lê Đình Thăng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện Chương trình. Sau khi thảo luận, thống nhất, Hội đồng thẩm định kết luận Chương trình đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành./. 
 
Thanh Hà
 

Các bài đã đăng