Tin Đảng - Đoàn thể
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ chín
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 11/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ chín. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ và các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ KTNN; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên KTNN. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện dự thảo các văn kiện: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự đảng về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ KTNN và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tạo bước đột phá mới trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Ban thường vụ đảng ủy KTNN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tình hình tư tưởng trong toàn Đảng bộ ổn định, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động tiếp tục được quan tâm. Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm như: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự đảng KTNN; Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; Củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy đảng; Đảng ủy KTNN phối hợp với BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh KTNN tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ thành công.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy KTNN bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết 36-NQ/BCS phải đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định, không gây tâm lý hoang mang và bất ổn cho công chức thực hiện luân chuyển, điều động. Ngoài ra, các đơn vị trong ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phối hợp công tác để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Thanh Hà

Các bài đã đăng