Tin hoạt động
Cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Dự án EU-PFMO
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 7/7/2017 tại trụ sở Kiểm toán nhà nước 111 Trần Duy Hưng – Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc – Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án EU-PFMO, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để thảo luận về Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động của Dự án EU-PFMO - Dự án hỗ trợ KTNN cải thiện trách nhiệm giải trình, lập báo cáo, tính minh bạch và công tác giám sát hoạt động quản lý tài chính công; thảo luận các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tiếp theo.
 
Toàn cảnh buổi họp
 
Tham dự cuộc họp có ông Bruno Angelet - Đại sứ EU tại Việt Nam; ông Miroslav Delaporte, Giám đốc quốc gia SECO - Cục hợp tác kinh tế Thụy Sỹ tại Việt Nam và các chuyên gia, cán bộ của Văn phòng Dự án EU-PFMO.
 
Ông Huby Betrand, Chuyên gia chính, Văn phòng Dự án đã trình bày về các nội dung của Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án, trong đó nêu rõ những ý kiến khác nhau giữa KTNN và chuyên gia để xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động gồm các nội dung: Giới thiệu về Dự án, mục tiêu và phạm vi hỗ trợ; Giới thiệu về Kiểm toán nhà nước, đánh giá thực trạng, phân tích khoảng trống và các khuyến nghị tương ứng về các nội dung thuộc 02 trụ cột của dự án bao gồm: đào tạo, tăng cường năng lực; lập kế hoạch kiểm toán, chiến lược, hiện đại hóa các phương pháp kiểm toán và quản lý các hoạt động kiểm toán. Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án cũng đã đưa ra các nội dung: Phương thức triển khai và hoạt động điều phối; Nhân sự dự án; Tiến độ dự kiến và các bước tiếp theo của dự án.
 
Góp ý cho Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án, các thành viên Ban chỉ đạo và Trưởng các nhóm công tác của KTNN cho rằng các Bên cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án, nhằm đảm bảo Dự án hoạt động hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế của KTNN, phù hợp với Luật KTNN 2015, tránh trùng lặp với phạm vi hỗ trợ của các Dự án khác cũng như các nội dung mà KTNN đã và đang chủ động thực hiện.
 
Ông Miroslav Delaporte, Giám đốc quốc gia SECO cảm ơn những ý kiến góp ý của KTNN và khẳng định văn phòng Dự án đã ghi chép đầy đủ và sẽ nghiêm túc tiếp thu, đưa vào các nội dung của kế hoạch cần triển khai trong thời gian tiếp theo; mong muốn được thông qua Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án để đảm bảo tiến độ của Dự án.
 
Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc hoan nghênh các chuyên gia đã tiếp thu ý một số kiến góp ý của KTNN vào các nội dung của Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh tới những nội dung góp ý của KTNN, mong muốn các chuyên gia tiếp tục thiếp thu: Tăng số lượng các hoạt động đào tạo trong và ngoài nước cho Kiểm toán viên của KTNN; Tăng tối đa ngân sách cho mua sắm phần mềm công nghệ thông tin như đã thống nhất, tập trung xây dựng cả hai phần mềm IDEA và TEAMATES; Bổ sung phương pháp tiếp cận của việc triển khai các cuộc kiểm toán thí điểm, các chuyên gia của Dự án chỉ tham gia với tư cách là tư vấn, hướng dẫn các bước thực hiện kiểm toán; Bổ sung các hoạt động cũng như các sản phẩm đầu ra khác mà KTNN đã yêu cầu: Phương pháp đánh giá nhu cầu đào tạo hiện đại; Bản xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2018 và giai đoạn 2021 – 2025 từ đó xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo; tiển khai chiến lược đào tạo đến năm 2030 và kế hoạch đào tạo; Xây dựng và áp dụng Sổ tay hướng dẫn kiểm toán tài chính…
 
Để đảm bảo tiến độ Dự án, Tổng Kiểm toán nhà nước đồng ý với đề xuất của các chuyên gia về việc thông qua Dự thảo Báo cáo Giai đoạn khởi động Dự án. Tuy nhiên, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu ghi nhận các nội dung góp ý của KTNN tại cuộc họp này vào biên bản làm việc để cụ thể hóa trong kế hoạch triển khai thời gian tới./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng