Hội nhập và phát triển
Cần nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Alberta, Canada
Tổng Kiểm toán tỉnh Alberta, Canada Merwan Saher hôm 25/05 đã phát hành bản Báo cáo kiểm toán dưới tiêu đề “Chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân Alberta”, trong đó đã phác thảo một kế hoạch được cho là không tốn nhiều chi phí nhằm cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe còn nhiều manh mún của Alberta.
 
Bản báo cáo nêu bật những sai sót trong hoạt động y tế của Alberta và nhìn nhận lại những chính sách pháp lý từng tạo nên thành công trong ý tưởng sử dụng một hệ thống y tế tích hợp được đưa ra từ giữa những năm 1990.
 
Tổng Kiểm toán Merwan Saher cho biết, mục tiêu là "đưa toàn bộ hệ thống y tế lên một tầm cao mới để đảm bảo mọi người dân Alberta đều được hưởng những dịch vụ y tế với chi phí thấp”. Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ được cung cấp một kế hoạch chăm sóc sức khoẻ dài hạn, được điều chỉnh phù hợp với đầu vào từ các chuyên gia khác nhau. Tất cả các chuyên gia đều có thể truy cập hồ sơ y tế của bệnh nhân và các bệnh nhân có thể truy cập trực tuyến thông tin sức khoẻ của mình. Tổng Kiểm toán cho biết, mặc dù Alberta có những chuyên gia y tế giỏi nhất thế giới, song hệ thống y tế này gần như không có sự liên kết. Báo cáo nêu ra lý do khiến hệ thống y tế hiện tại hoạt động kém hiệu quả như: cơ cấu tổ chức manh mún; chưa có sự kết nối giữa Sở Y tế, Dịch vụ Y tế Alberta và các chuyên gia y tế; thiếu sự chia sẻ thông tin giữa đội ngũ bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Bản báo cáo nhận định, hầu hết các bác sĩ không theo dõi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân giữa các lần thăm khám hoặc tiếp xúc chủ động với bệnh nhân để nhắc nhở họ làm các xét nghiệm hoặc kiểm tra thuốc kê đơn.
 
Với 41 khuyến nghị quan trọng từ các cuộc kiểm toán trước đây vẫn chưa được Cơ quan dịch vụ y tế Alberta thực hiện, ông Merwan Saher cho biết, những yếu điểm trong các phát hiện kiểm toán tiếp tục nảy sinh và tái xuất hiện theo thời gian vì những nguyên nhân gốc rễ của chúng vẫn chưa được giải quyết. Bản báo cáo khuyến nghị Chính phủ cần phải đi đầu bằng cách thảo luận về các chính sách khả thi với người dân Alberta và cần đưa ra những "quyết định khó khăn" về tài chính và cơ cấu.
 
(Nguồn: OAG Alberta và CBC News)
(Báo Kiểm toán số 26 + 27/2017
Các bài đã đăng