Tin hoạt động
Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam tiếp xã giao và hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Ấn Độ
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 5/7/2017, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam Hồ Đức Phớc đã tiếp xã giao và hội đàm với Đoàn cán bộ cấp cao của KTNN Ấn Độ do ông Shri Shashi Kant Sharma, Tổng Kiểm toán nhà nước Ấn độ làm Trưởng đoàn. Cùng dự có ông Anadi Misra, Thư ký Tổng KTNN Ấn Độ, Ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Về phía KTNN Việt Nam có Vụ Trưởng vụ Hợp tác Quốc Tế Hà Thị Mỹ Dung, Vụ Trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa, Giám đốc Trung tâm Tin học Phạm Thị Thu Hà.

Thay mặt KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chào mừng Đoàn Kiểm toán nhà nước Ấn Độ đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Lãnh đạo 2 cơ quan đã có những chia sẻ về tình cảm cũng như mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong thời gian qua, đặc biệt từ khi KTNN Việt Nam và KTNN Ấn Độ ký Thỏa thuận hợp tác vào năm 2010. Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chúc đoàn KTNN Ấn độ có chuyến thăm và làm việc tốt đẹp trong thời gian tại Việt Nam.
Sau khi tiếp xã giao, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tổng Kiểm toán nhà nước Ấn Độ cùng Đoàn công tác đã có buổi Hội đàm nhằm trao đổi sâu hơn về công tác chuyên môn.

Giới thiệu về KTNN Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, KTNN Việt Nam được thành lập ngày 11/7/1994. Từ ngày 01/01/2006, Luật KTNN đầu tiên có hiệu lực. Năm 2013, Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua, quy định về địa vị pháp lý của KTNN trong Hiến pháp. Năm 2015, Luật KTNN sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp sửa đổi được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo Luật KTNN hiện hành, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam do Quốc hội bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm. Hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN theo mô hình quản lý tập trung thống nhất để đảm bảo nguyên tắc độc lập, chỉ tuân thủ pháp luật. Hiện nay, KTNN có khoảng 2.500 cán bộ, kiểm toán viên, 32 đơn vị trực thuộc gồm 08 đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, 08 đơn vị KTNN chuyên ngành, 13 đơn vị KTNN Khu vực, 03 đơn vị sự nghiệp.

Về hoạt động kiểm toán của KTNN, theo Tổng Kiểm toán nhà nước, tháng 7/2016, đánh dấu việc hội nhập mang tính chuyên nghiệp về chuyên môn trong cộng đồng INTOSAI, KTNN đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành Hệ thống Chuẩn mực KTNN bao gồm 39 chuẩn mực theo hướng tuân thủ ISSAI cho cả ba loại hình kiểm toán là kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Bên cạnh đó, KTNN cũng đã xây dựng và ban hành quy trình hướng dẫn kiểm toán của cả 03 loại hình kiểm toán này.

Cũng trong năm 2016, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, lần đầu tiên Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán quan trọng được Quốc hội và cử tri đánh giá cao. 

Hàng năm, KTNN Việt Nam đã triển khai kiểm toán hàng trăm cơ quan, đơn vị sử dụng tiền và tài sản của Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, KTNN cũng tăng cường đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán. 

Chia sẻ về việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán đất đai tài nguyên khoáng sán, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam cho biết: KTNN đã bắt đầu thực hiện cuộc kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán đất đai, tài nguyên khoáng sản trong một vài năm trở lại đây với những kết quả bước đầu nhận được sự đánh giá cao của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.  Trong năm 2017, hoạt động kiểm toán của KTNN tập trung tổ chức thực hiện 234 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 trên tinh thần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng kiểm toán một cách toàn diện trên cả ba mặt năng lực, hiệu lực và hiệu quả.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, KTNN Việt Nam đã phối hợp thực hiện kiểm toán chung và song song về vấn đề môi trường giữa KTNN Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Campuchia và Việt Nam; chủ đề hợp tác khai thác dầu khí với KTNN Nga; quản lý và xử lý nước thải khu công nghiệp với KTNN Pa-ki-xtan. 

Đánh giá kết quả hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Ấn Độ, theo Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, kể từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ song phương vào năm 2002 đến nay, hai bên đã có những hoạt động hợp tác, trao đổi về nhiều mặt, KTNN Ấn Độ đã giúp đào tạo cán bộ cho KTNN. Một trong những nội dung quan trọng trên tinh thần bản Thỏa thuận hợp tác được ký giữa 2 cơ quan là việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, đặc biệt là kinh nghiệm về chuyên môn kiểm toán như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán và kiểm toán CNTT, kiểm toán hoạt động, kiểm soát chất lượng kiểm toán,... 

Bên cạnh đó, KTNN đã đạt được sự ủng hộ và nhất trí cao của KTNN Ấn Độ trong việc hỗ trợ KTNN Việt Nam đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 vào năm 2018 tại Việt Nam. Ngoài ra, lãnh đạo hai bên cũng thường xuyên tiếp xúc bên lề các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ INTOSAI và ASOSAI.

Trao đổi tại tọa đàm, Tổng Kiểm toán nhà nước  Ấn Độ đã giới thiệu những nét cơ bản về KTNN Ấn Độ, đánh giá kết quả và định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa 2 cơ quan. Tổng Kiểm toán nhà nước Ấn Độ cũng thông tin rõ hơn về các nội dung liên quan đến kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin do KTNN Ấn Độ thực hiện đã được KTNN Ấn Độ thực hiện trong 2 thập kỷ qua. KTNN đã thành lập Trung tâm chuyên về kiểm toán môi trường và phát triển bền vững, cung cấp nhiều khóa đào tạo cho kiểm tóan viên trong và ngoài nước - là trung tâm đào tạo quốc tế cho kiểm toán viên thuộc nhóm kiểm toán môi trường thuộc tổ chức INTOSAI. Các nội dung liên quan đến kiểm toán môi trường do Ấn Độ thực hiện tập trung vào các chủ đề rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, năng lượng tái tạo, bảo vệ nguồn nước. Trong 10  năm qua, KTNN Ấn Độ đã thực hiện 90 cuộc kiếm toán môi trường.

Về kiểm toán công nghệ thông tin, KTNN Ấn Độ đã thành lập đơn vị chuyên môn từ năm 2001, đã đào tạo cho hơn 4.000 kiểm toán viên , đã tổ chức hơn 500 cuộc kiểm toán về công nghệ thông tin. 

Chia sẻ về định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa KTNN Việt Nam và KTNN Ấn Độ, người đứng đầu 2 cơ quan cùng thống nhất một số nội dung cơ bản: tiếp tục tập trung khai thác các lĩnh vực hợp tác giữa KTNN Việt Nam và Ấn Độ thông qua việc triển khai các hoạt động như: Trao đổi các đoàn Lãnh đạo cấp cao; trao đổi các đoàn làm việc chuyên môn về các chủ đề mà hai bên có thế mạnh và quan tâm, đặc biệt về kiểm toán môi trường, kiểm toán CNTT; tổ chức kiểm toán song phương; tổ chức tọa đàm/hội thảo chung; mời đại diện của mỗi bên tham gia vào các hội nghị, hội thảo và hoạt động đào tạo mang tính quốc tế do bên kia tổ chức hoặc trong khuôn khổ các hoạt động của INTOSAI, ASOSAI; trao đổi các tài liệu, cẩm nang về các lĩnh vực kiểm toán KTNN mà hai bên cùng quan tâm;

KTNN Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên ban điều hành ASOSAI, về việc chủ trì, đăng cai các sự kiện quốc tế; kinh nghiệm về kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán môi trường. Hai cơ quan tiếp tục ủng hộ và hợp tác chặt chẽ nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ song phương, đa phương; mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của KTNN Ấn Độ đối với KTNN Việt Nam trên cương vị thành viên Ban điều hành ASOSAI 2015-2024, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021./.

Phương Vân

Các bài đã đăng