Tin hoạt động
KTNN tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 03/7/2017, tại Chi nhánh Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên chính (Lớp 1) cho hơn 60 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN theo Quyết định số 112/QĐ-TrĐT ngày 25/4/2017 của Giám đốc Trường.
PGS.TS Nguyễn Đình Hòa phát biểu khai giảng
 
Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Phó Giám đốc Trường, ông Đoàn Thanh Bình – Phó Trưởng phụ trách Chi nhánh Cửa Lò. 
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đồng thời yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc tuân thủ quy chế đào tạo của KTNN, nội quy lớp học. 
 
Lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính diễn ra từ ngày 03/7 đến ngày 31/7/2017, trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán; kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao. Tổng thời gian đào tạo của chương trình là 184 tiết, được thiết kế bao gồm 09 môn học/chuyên đề chia làm 02 hợp phần: Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn với 03 môn học/chuyên đề: C01 - Phân tích báo cáo quyết toán NSNN; C02 - Phân tích, đánh giá chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và nợ công; C03 - Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công. Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ kiểm toán với 06 môn học/chuyên đề: C04 - Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN; C05 - Nội dung, phương pháp tổ chức quản lý hoạt động tổ kiểm toán và đoàn kiểm toán; C06 - Tổ chức kiểm toán chuyên đề; C07 - Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; C08 - Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; C09 - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của kiểm toán viên chính. 
 
Toàn cảnh lớp học
 
Tại lớp học, lượng kiến thức truyền đạt cho các học viên tương đối phức tạp để người học vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành Tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của Kiểm toán viên chính. Để hoàn thành chương trình học, ngoài việc phải đảm bảo thời lượng học trên lớp theo quy chế, kết thúc mỗi môn học/chuyên đề học viên phải làm 01 bài kiểm tra trình độ và viết 02 bài thu hoạch tương ứng với 02 hợp phần về việc vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động quản lý điều hành Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán cũng như thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của Kiểm toán viên chính./.
 
Phạm Thủy
Các bài đã đăng