Tin hoạt động
KTNN khu vực IX triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 30/6/2017, tại trụ sở KTNN khu vực IX, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, KTNN khu vực IX tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng, đại diện Lãnh đạo Văn phòng KTNN, Lãnh đạo KTNN khu vực IX cùng toàn thể công chức, người lao động đơn vị.
Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, KTNN khu vực IX đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo nội dung và mục tiêu 02 cuộc kiểm toán được duyệt đợt 1/2017 gồm: Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cầu Mỹ Lợi (Km 34+826-QL50); Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Bình - ChreyThom; đang triển khai 02 cuộc kiểm toán NSĐP tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp; đã thông qua kết quả kiểm toán và chuẩn bị phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đợt 1/2017. Tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính của 2 cuộc kiểm toán đợt 1/2017 là 138.959 triệu đồng.
 
Công tác lập kế hoạch kiểm toán (KHKT) được đơn vị thực hiện đúng quy trình, bám sát mục tiêu, trọng tâm nội dung kiểm toán. Việc lập, thẩm định, xét duyệt và trình phát hành báo cáo kiểm toán của 02 Đoàn kiểm toán đợt 01/2017 được thực hiện theo đúng quy định. 
 
Công tác kiểm soát được duy trì thường xuyên, đơn vị đã thành lập các Tổ Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) thực hiện kiểm soát 100% các cuộc kiểm toán do đơn vị chủ trì theo đúng quy định. Qua kiểm soát đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro kiểm toán; đảm bảo chất lượng của báo cáo kiểm toán, tăng cường tính hiệu lực của kết luận và kiến nghị kiểm toán. 
 
KTNN khu vực IX đã tổ chức hoàn thành 02/04 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của 02 tỉnh Trà Vinh và Tiền Giang. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính 211,39 tỷ đồng, đã thực hiện 122,14 tỷ đồng, tỷ lệ 57,8%.
 
Công tác tổ chức bộ máy của đơn vị cơ bản ổn định, nhân sự tiếp tục được củng cố thông qua công tác luân chuyển, bổ nhiệm và biệt phái công chức. KTNN khu vực IX đã tổ chức lấy ý kiến CC,NLĐ về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; quan tâm cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do KTNN tổ chức bên cạnh các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nội bộ đơn vị. Hoạt động xã hội từ thiện luôn được đơn vị quan tâm xem đây là một trong những việc làm thiết thực để chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị.
 
Hội nghị đã xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của đơn vị:  
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao nhận thức, tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm quản lý của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm công vụ trên mỗi cương vị công tác. 
 
Triển khai và phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán đợt 2, đợt 3 năm 2017, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, cập nhật thường xuyên việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; trả lời kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán.
 
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua để bình chọn và biểu dương khen thưởng chính xác kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu; duy trì và thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cơ quan.
 
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đảm bảo các nội dung theo quy định; đảm bảo kinh phí hoạt động, trang thiết bị, tài sản phục vụ cho hoạt động của cơ quan, các đoàn kiểm toán; quản lý, chi tiêu kinh phí đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm, cải thiện đời sống công chức, người lao động đơn vị.
 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập cơ quan đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tính giáo dục truyền thống, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong đơn vị.
 
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà KTNN khu vực IX đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị căn cứ chỉ đạo của Ngành tổ chức chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách xuyên suốt, toàn diện; rèn luyện kỹ năng, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ; lưu ý đúng mức đến công tác khảo sát, tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm toán rút ngắn thời gian kiểm toán; hiểu đúng, đầy đủ về công tác kiểm soát, các Đoàn, Tổ kiểm toán cần phối hợp chặt chẽ với tổ kiểm soát để nâng cao chất lượng kiểm toán; tích cực đào tạo cán bộ một cách toàn diện; chăm lo, quan tâm đến công chức biệt phái; đồng thời quan tâm đúng mức vấn đề kết nạp đảng. Toàn thể CC-NLĐ phải thực hiện và tuân thủ chế độ thủ trưởng, chấp hành chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phục tùng tổ chức. Các hoạt động đều vì danh dự chung của KTNN khu vực IX, nhiệm vụ của Ngành; Tăng cường xây dựng nội bộ tốt, trong sạch vững mạnh. 
 
Thay mặt CC-NLĐ KTNN khu vực IX, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Huỳnh Tịnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời cam kết sẽ cùng với CC-NLĐ đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị./.
 
Trúc Chi
Các bài đã đăng