Tin hoạt động
Khai giảng Lớp tập huấn chuẩn mực KTNN dành cho khối tham mưu, sự nghiệp
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 03/7/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT) đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (CMKTNN) cho 48 công chức, viên chức thuộc khối tham mưu, sự nghiệp. Bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường ĐT&BDNVKT khai mạc lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 03 – 14/7/2017 với sự góp mặt của các giảng viên là thành viên Tổ xây dựng CMKTNN. Theo kế hoạch, tại đợt tập huấn, các học viên sẽ được giới thiệu tổng quan về hệ thống CMKTNN và phổ biến chuyên sâu 16/39 CMKTNN đã được ban hành tại Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, gồm: CMKTNN số 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, CMKTNN số 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán, CMKTNN số 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN, CMKTNN số 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính, CMKTNN số 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động, CMKTNN số 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ, CMKTNN số 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính, CMKTNN số 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn, CMKTNN số 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động, CMKTNN số 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ. 
 
Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Lăng Trịnh Mai Hương – Phó Giám đốc Trường ĐT&BDNVKT nhấn mạnh, 16 CMKTNN mới được ban hành là những chuẩn mực quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của Kiểm toán viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước trong tình hình mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
 
Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao, bà Lăng Trịnh Mai Hương đề nghị các học viên tham dự lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế của lớp tập huấn. Đồng thời chủ động nghiên cứu CMKTNN trước khi đến lớp, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề nảy sinh trong thực tế công tác của bản thân, để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập. Ban tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác quản lý lớp, nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu của các học viên để hoàn thiện công tác tổ chức lớp cho phù hợp tình hình thực tiễn./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng