Tin Đảng - Đoàn thể
Vụ Pháp chế tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 30/6/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Công đoàn Vụ Pháp chế đã tổ chức Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023, hướng tới Đại hội Công đoàn KTNN Khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023.
Toàn cảnh Đại hội
  
Tham dự Đại hội có Bí thư Chi bộ - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn KTNN Vũ Khắc Tiến và toàn thể đoàn viên công đoàn của đơn vị.
 
Thay mặt BCH Công đoàn Vụ Pháp chế, đồng chí Dương Minh Tuấn - Ủy viên BCH Công đoàn Vụ đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Báo cáo đã nêu bật kết quả hoạt động của công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác như: Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động; Tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn; Nữ công và phong trào nữ công chức, viên chức; Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động...
 
Theo đó, nhiệm kỳ 2013 - 2017, BCH Công đoàn Vụ đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo đúng quy định của KTNN, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức trong đơn vị luôn được quan tâm. Việc chăm lo, chia sẻ động viên công chức, viên chức, người lao động trong Vụ luôn được quan tâm. Các hoạt động tình nghĩa do Công đoàn KTNN phát động như: Ủng hộ người dân Nepal bị động đất, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Uống nước nhớ nguồn", quỹ ủng hộ "Ngày vì Người nghèo"... được tham gia tích cực, đầy đủ.
 
Trong nhiệm kỳ, BCH Công đoàn vụ đã tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua nhân các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Hội nghị thi đua yêu nước KTNN lần thứ III, Đại hội Đảng các cấp.
 
BCH Công đoàn Vụ đã tích cực phối hợp với Chi ủy Vụ Pháp chế, Đoàn Thanh niên vận động và tạo điều kiện cho công chức, đoàn viên công đoàn tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp với Chi ủy Chi bộ gắn công tác công đoàn với công tác xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch vững mạnh...
 
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, căn cứ và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đoàn viên công đoàn vụ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các văn bản có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp công chức, viên chức và người lao động do Công đoàn KTNN và các Bộ, ngành gửi lấy ý kiến. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN giới thiệu cho công chức trong đơn vị và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đề cương giới thiệu nội dung đề xuất bổ sung địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tạo căn cứ quan trọng, thiết thực và hợp lý để Quốc hội thảo luận, xem xét bổ sung địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp năm 2013...
 
Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn cho nhiệm kỳ tới với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung cao độ trong việc tham mưu cho lãnh đạo KTNN xây dựng Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước; Tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; Phát huy hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; Làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động Xây dựng người công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"...
 
Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế Lê Anh Dũng phát biểu tại Đại hội
 
Tại Đại hội, công chức, người lao động của Vụ đều cơ bản thống nhất với Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời tiếp tục góp ý, bổ sung với mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hơn để xây dựng hoạt động Công đoàn ngày một phát triển, vững mạnh.
 
Thay mặt cho Ban Thường vụ Công đoàn KTNN, đồng chí Vũ Khắc Tiến đánh giá cao những thành tích Công đoàn Vụ Pháp chế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Phong trào công đoàn của Vụ Pháp chế đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết Đại hội Công đoàn KTNN khóa V đề ra. Quán triệt một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Vũ Khắc Tiến bày tỏ mong muốn, BCH Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ mới sẽ khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác chăm lo cho đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên công đoàn Vụ.
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư chi bộ Vụ Pháp chế Lê Anh Dũng bày tỏ tin tưởng, các đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế tại Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn những đồng chí có năng lực, nhiệt tình trong công tác Công đoàn vào Ban chấp hành Công đoàn Vụ khóa mới.
 
Với sự tán thành tuyệt đối, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Đại hội  đã bầu BCH Công đoàn Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 03 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 02 đồng chí và biểu quyết nhất trí  thông qua Nghị quyết của Đại hội./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng