Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Đại hội ASSOSAI 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 26/6/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Quyết định số 1009/QĐ-KTNN về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14.
Theo đó, bà Hà Thị Mỹ Dung - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: Bà Phạm Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm tin học, ông Đỗ Hồng Công - Phó Tổng Biên tập phụ trách báo, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và 13 thành viên khác.
 
Theo Quyết định, Ban Biên tập Website Đại hội ASOSAI 14 là cơ quan giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 trong việc tổ chức và thực hiện hoạt động của Website Đại hội ASOSAI 14 theo quy định của Luật Báo chí và các quy định hiện hành có liên quan; đồng thời, Ban Biên tập chịu trách nhiệm trước pháp Luật và Tổng Kiểm toán nhà nước về nội dung của Đại hội ASOSAI 14 .
 
Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức quản lý và vận hành hoạt động của Website Đại hội ASOSAI 14. Tham mưu, đề xuất chủ đề, nội dung, hình thức, số lượng các tin tức, bài viết; tham gia viết tin, bài, tài liệu; tiếp nhận, xử lý, biên tập và duyệt bài viết, tin tức; chỉnh sửa bản thảo, đăng tải bản tin, quản lý các tài liệu đã đăng tải. Phối hợp với Văn phòng KTNN (Ban Biên tập Website KTNN) trao đổi thông tin và tổ chức mạng lưới cộng tác viên tham gia viết tin, bài, tài liệu. Căn cứ đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI, Ban Biên tập Website phối hợp với Văn phòng KTNN xây dựng kinh phí cho việc quản lý, hoạt động, xây dựng và duy trì Website Đại hội ASOSAI 14.
 
Bên cạnh đó, Ban Biên tập Website Đại hội ASOSAI 14 phối hợp với Báo Kiểm toán trao đổi thông tin và tổ chức mạng lưới cộng tác viên tham gia viết tin, bài, tài liệu; Phối hợp với Trung tâm tin học thiết kế, xây dựng công nghệ, kỹ thuật, bảo mật và xử lý các sự cố về kỹ thuật của Website Đại hội ASOSAI 14; thiết lập, phân quyền tài khoản và hướng dẫn sử dụng các chức năng của Website phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 cho các đại biểu, các tiểu ban; Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến Đại hội cho Chủ tịch và Ban Thư ký ASOSAI; Đại biểu tham dự Đại hội; Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI; Các tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có liên quan khác; Phối hợp với các Tiểu ban Đại hội ASOSAI 14 giải đáp câu hỏi của đại biểu và các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có liên quan khác gửi về Ban Biên tập thông qua các công cụ trên Website.
 
Cũng theo Quyết định, Ban Biên tập Website Đại hội ASOSAI 14 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Cùng ngày, Kiểm toán nhà nước cũng ban hành Quyết định số 1010/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14 .
 
Quy chế nêu rõ, Website Đại hội ASOSAI 14 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức chuẩn bị và Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và dưới sự quản lý, vận hành của Ban Biên tập Website Đại hội ASOSAI 14. Đồng thời, có chức năng giới thiệu, cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Đại hội ASOSAI 14 và các thông tin liên quan khác đến Đại hội; Là kênh giao tiếp, làm việc trực tuyến hiệu quả giữa các thành viên của Ban Tổ chức Đại hội; giữa Ban Tổ chức Đại hội của KTNN Việt Nam, nước chủ nhà với Ban Thư ký ASOSAI và các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASOSAI.
 
Kinh phí để duy trì hoạt động Website Đại hội ASOSAI 14 được chi từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Kiểm toán nhà nước chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14 bao gồm: Tiền nhuận bút, thù lao; Chi phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cho thành viên Ban Biên tập được tính trên mức lương tối thiểu do nhà nước quy định (Trưởng Ban Biên tập: hệ số 0,7; Phó Trưởng Ban Biên tập hệ số 0,6; Thành viên Ban Biên tập: Hệ số 0,5).
 
Website Đại hội ASOSAI 14 sử dụng cả hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và có địa chỉ truy cập: http://asosai14.sav.gov.vn./.
 
Thanh Trang
Các bài đã đăng