Tin Đảng - Đoàn thể
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước tháng 6/2017: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 27/6/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 6/2017. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị
 
Hội nghị thường kỳ tháng 6 tập trung bàn thảo nhiều nội dung quan trọng:  Cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đại hội Đoàn Thanh niên CSHCM KTNN (ĐTN); Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình về bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Bí  thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN và một số nội dung quan trọng khác.
 
Tại Hội nghị, thay mặt BTV Hội CCB và ĐTN KTNN, đồng chí Thái Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội CCB và đồng chí Ngô Đạt Trí, Bí thư ĐTN KTNN trình bày Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Theo báo cáo của đồng chí Thái Thị Lan, BCH Hội CCB nhiệm kỳ 2012-2017 đã bám sát hướng dẫn, quy định của BCH TW Hội CCB Việt Nam về Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội CCB Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2020. Cơ cấu của BCH Hội được xác định đảm bảo tính kế thừa, có lực lượng nữ tham gia; các đồng chí tham gia BCH đảm bảo tính đại diện thuộc các cơ quan tham mưu, sự nghiệp, khối các KTNN chuyên ngành và khu vực… BCH Hội dự kiến giới thiệu bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 11 đồng chí, số lượng BTV dự kiến bầu 3 đồng chí. 
 
Báo cáo về đề án nhân Đại hội ĐTN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Ngô Đạt Trí, Bí thư ĐTN KTNN cho biết: Yêu cầu xây dựng BCH Đoàn TN KTNN khoá IX tập trung vào một số nội dung chính, như: Xây dựng tập thể BCH có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, có trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn cao, có năng lực và uy tín để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2017-2022; BCH phải đảm bảo tính thiết thực; có tỷ lệ giữa các độ tuổi hợp lý; vừa có những cán bộ vững vàng có kinh nghiệm, vừa có Ủy viên BCH được tái cử vừa có Ủy viên BCH mới, vừa có cán bộ trẻ đang phát triển để đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính kế thừa. Ủy viên BCH là các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm đại diện cho các Chi đoàn từ đơn vị trực thuộc KTNN: Khối tham mưu, chuyên ngành, khu vực và đơn vị sự nghiệp. Có đại diện của các đơn vị khu vực miền Nam, miền Trung, miền Bắc và tại Trung ương. Cơ cấu tỷ lệ nam, nữ hợp lý. Tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành ít nhất 15%, Ban Thường vụ ít nhất 15%.
 
Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên, số lượng và cơ cấu BCH, BTV ĐTN KTNN nhiệm kỳ 2017-2022 được xác định là 33 đồng chí ủy viên, đại diện cho các Chi đoàn thuộc khối tham mưu sự nghiệp, khối KTNN chuyên ngành và khu vực và 01 cán bộ Đoàn chuyên trách; 9 đồng chí trong BTV gồm: Bí thư và 2 Phó Bí thư, các Trưởng ban, Tổ chức kiểm tra, Chuyên môn khoa học, Tuyên giáo, Thi đua - Văn phòng, Phong trào và đại diện khối khu vực tại phía Nam, Nam Trung bộ.
 
Cho ý kiến thẩm định về đề án nhân sự của 2 tổ chức trên, đồng chí Doãn Anh Thơ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN cho biết: 2 tổ chức trên đã bám sát hướng dẫn của các tổ chức cấp trên; quá trình xây dựng đề án và dự kiến nhân sự BCH 2 tổ chức được thực hiện đúng quy định, đảm bảo dân chủ khách quan. Về tiêu chí, yêu cầu, cơ cấu nhân sự tham gia BCH đảm bảo đúng theo hướng dẫn và phù hợp với đặc thù hoạt động của 2 tổ chức này trong thực tiễn.
 
Thảo luận về đề án nhân sự Đại hội của Hội CCB và ĐTN KTNN, các đồng chí trong BTV Đảng ủy cơ bản nhất trí với công tác chuẩn bị và xây dựng đề án với các nội dung cụ thể về tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu và số lượng tham gia BCH, BTV Hội CCB và ĐTN KTNN.
 
Sau nội dung báo cáo của Hội CCB và ĐTN KTNN, BTV Đảng ủy tập trung cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. 
 
 Đồng chí Nguyễn Bá Dũng , Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể báo cáo tại Hội nghị
 
Theo báo cáo do đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể trình bày, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN đã đề ra nhiều biện pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã phát hành 100% các báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2016; tổ chức xét duyệt KHKT năm 2017 của 138/246 cuộc kiểm toán; triển khai 108/246 cuộc kiểm toán; kết thúc kiểm toán đối với 92 cuộc kiểm toán; Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 55/274 BCKT; phát hành 06/274 BCKT. 
 
Tính đến ngày 20/6/2017, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán của các BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 4.529,9 tỷ đồng; trong đó: Tăng thu, giảm chi NSNN 2.326,4 tỷ đồng; kiến nghị khác 2.203,5 tỷ đồng. Đảng ủy KTNN cũng ban hành nhiều văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kiểm soát các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017.
 
Ngoài ra, trên các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; xây dựng và phổ biến pháp luật; hoạt động hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; thông tin tuyên truyền… tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
 
Về công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức viên chức và người lao động được quan tâm…
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch kiểm toán năm 2017; khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016; Xây dựng KHKT năm 2018, trọng tâm đi vào những vấn đề được Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm; Tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của KTNN trình Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo TW về quản lý biên chế; Sơ kết Nghị quyết 36-NQ/BCS của Ban Cán sự đảng KTNN về luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN; Tổng kết Chỉ thị số 873/CT-KTNN về việc tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán…
 
Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, trách nhiệm, nêu gương và lòng tự tôn nghề nghiệp cho đội ngũ của Kiểm toán viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực và hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như các văn bản chỉ thị khác của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy KTNN. 
 
Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo. Các ý kiến góp ý tập trung thảo luận về các giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và bàn các giải pháp để triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
 
Cũng tại Hội nghị, BTV đã thảo luận về Tờ trình bổ sung quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN.
 
BTV cũng cho ý kiến về việc nâng cấp Chi bộ KTNN khu vực IX lên Đảng bộ KTNN khu vực IX; thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Đảng bộ KTNN cũng như báo cáo Tờ trình về nhận xét, đánh giá luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức.
 
Về công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức, đồng chí Doãn Anh Thơ cho biết, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhận được 6 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức. Kết quả thẩm định có 4/6 hồ sơ đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức; 17 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng viên mới. Kết quả thẩm định có 13/17 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định .
 
BTV Đảng ủy KTNN đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng – Đoàn chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị và xem xét kết nạp Đảng cho 13 quần chúng đủ tiêu chuẩn; xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tâm thuộc Đảng bộ KTNN chuyên ngành II./.
 
D. Thúy
 
Các bài đã đăng