Tin hoạt động
KTNN hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 27/6/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán cho một số cán bộ, kiểm toán viên trong Ngành.
 
Toàn cảnh lớp đào tạo
 
Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Phan Duy Minh cho biết, phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ Kiểm toán nhà nước (KTNN) cập nhật thường xuyên thông tin về các đầu mối, đơn vị được kiểm toán, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu qua các năm; phân tích và sử dụng dữ liệu khi có nhu cầu khai thác để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán. Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán yêu cầu các học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế của lớp học, nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn, trao đổi với giảng viên để nắm vững cách sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán để có thể sử dụng và hướng dẫn cho đơn vị.
 
Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu năm phân hệ chính của Phần mềm, gồm:
 
Phân hệ thu thập và xử lý dữ liệu cung cấp cho người dùng: Công cụ định nghĩa các biểu mẫu chuẩn cũng như định nghĩa các biểu mẫu tự chọn khi người dùng có nhu cầu quản lý thông tin; Công cụ thu thập dữ liệu theo các hình thức upload file biểu mẫu có sẵn, thu thập dữ liệu trực tiếp từ phần mềm theo biểu mẫu có sẵn hoặc không có sẵn, đính kèm file dữ liệu có liên quan chi tiết theo đơn vị đầu mối.
 
Phân hệ khai thác báo cáo cung cấp cho người dùng khai thác báo cáo theo biểu mẫu có sẵn, báo cáo quản trị, tổng hợp báo cáo.
 
Phân hệ quản trị danh mục hỗ trợ người dùng khai báo thông tin về các đầu moois đơn vị được kiểm toán hoặc thông tin về các doanh nghiệp, dự án, các gói thầu…phục vụ quá trình định nghĩa biểu mẫu và thu thập dữ liệu.
 
Phân hệ quản trị hệ thống hỗ trợ nhà quản trị khai báo thông tin, phân quyền cho người dùng, đồng thời quản lý hoạt động người dùng trong hệ thống.
 
Phân hệ tiện ích hỗ trợ người dùng tìm kiếm dữ liệu đã được lưu trong phần mềm.
 
Các học viên được hướng dẫn thao tác, tác dụng các chức năng trên phần mềm theo các quy trình nghiệp vụ. Tài liệu hướng dẫn được chia làm 03 phần chính: Giới thiệu về mục tiêu, phạm vi của tài liệu và các quy tắc chung liên quan đến tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán; Tổng quan chung về phần mềm, giới thiệu mô hình phân rã chức năng của phần mềm, các quy tắc, điều khiển chung trên phần mềm; Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm theo năm phận hệ Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng