Tin hoạt động
KTNN khu vực VII triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 16/6/2017, tại thành phố Yên Bái, Kiểm toán nhà nước khu vực VII (KTNN khu vực VII) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chỉ đạo Hội nghị
 
Báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Lê Đức Luận cho biết, trong 6 tháng đầu năm, KTNN khu vực VII được giao nhiệm vụ kiểm toán NSĐP tại 04 tỉnh (Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên), kiểm toán 03 chuyên đề: Chuyên đề đất đô thị tại tỉnh Lào Cai, Chuyên đề kiểm toán hoạt động TP Việt Trì và kiểm toán dự án BOT tại Phú Thọ. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phấn đấu thực hiện các công việc đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
 
Trong công tác khảo sát, lập KHKT, đơn vị đã rà soát, đơn giản hóa một số biểu mẫu trong đề cương khảo sát để tạo thuận lợi cho địa phương cung cấp tài liệu khảo sát; đồng thời, tách riêng nội dung khảo sát NS cấp huyện để có đủ thông tin làm cơ sở lập KHKT chi tiết cấp huyện. Phê duyệt và gửi đề cương khảo sát trước khi khảo sát 1 tháng trước khi gửi các tỉnh. Nhờ đó, địa phương chủ động hơn và việc cung cấp thông tin, tài liệu được đầy đủ, thời gian khảo sát được rút ngắn.
 
Trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán trưởng đã ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động của các đoàn kiểm toán về trình tự, thủ tục thực hiện kiểm tra, đối chiếu; mối quan hệ, phối hợp với địa phương; việc hướng dẫn KTV; chế độ báo cáo; việc chọn mẫu kiểm toán.
 
Công tác kiểm soát chất lượng đã có sự đổi mới khi bố trí lần lượt mỗi đợt kiểm toán 1 đồng chí Trưởng phòng làm tổ trưởng tổ KSCLKT; phòng Tổng hợp có 01 lãnh đạo không tham gia Đoàn kiểm toán và ở tại đơn vị trực để phối hợp thực hiện trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Kiểm toán trưởng, gửi các báo cáo tiến độ, báo cáo kiểm soát hàng tháng và BC KSCL của cuộc kiểm toán. Từ đó đảm bảo tận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo phòng trong hoạt động KSCLKT, nâng cao chất lượng KSCLKT.
 
Đơn vị đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái. Đến nay, Đoàn kiểm tra tỉnh Lào Cai đã có dự thảo Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị và được KTNN khu vực VII tổ chức thẩm định, xét duyệt; tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chỉnh của kiểm toán năm 2016 là 95%. Đoàn kiểm tra tỉnh Lai Châu, Yên Bái đang thực hiện việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị.
 
Kết quả kiểm toán đợt I tại tỉnh Lào Cai đối với kiểm toán ngân sách địa phương đạt một số kết quả nổi bật: Tổng kiến nghị tăng thu và xử lý tài chính khác là 51.664 triệu đồng, tổng kiến nghị xử lý phần chi thường xuyên là 1.417.254 triệu đồng, kiến nghị đối với lĩnh vực chi đầu tư là 41.683triệu đồng. Đối với kiểm toán chuyên đề đất đô thị, kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 55.752 triệu đồng, giảm thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ số tiền 11.338 triệu đồng; giảm lỗ số tiền 8.310 triệu đồng...
 
        
 Toàn cảnh Hội nghị
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII nêu rõ:
 
Công tác kiểm toán: Hoàn thiện, chỉnh sửa và trình phát hành BCKT đợt 1; tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả cao hơn các cuộc kiểm toán theo phương án đã được phê chuyệt. Bên cạnh đó, đơn vị luôn nghiên cứu các yếu tố và điều kiện để đề xuất bổ sung các cuộc kiểm toán chuyên đề; tổ chức theo dõi, đôn đốc và thực hiện kiểm tra kiến nghị kiểm toán còn lại theo phương án được duyệt, chú trọng những đơn vị có kết quả thực hiện còn thấp; thu thập hệ thống thông tin, tài liệu để phân tích, xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2018 theo hướng dẫn của Ngành, trong đó cần thể hiện rõ đơn vị kiểm toán chi tiết để hạn chế chồng chéo với các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác.
 
Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ công chức, Kiểm toán viên; Thực hiện bình xét khách quan, công bằng để động viên, khen thưởng kịp thời Tổ Kiểm toán, Kiểm toán viên xuất sắc khi kết thúc các Đoàn kiểm toán. Tiếp tục xây dựng, củng cố về tổ chức, bộ máy và nhân lực các phòng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đội ngũ cán bộ; hoàn thiện kế hoạch đào tạo trung hạn để có thể triển khai thực hiện sau khi kết thúc kiểm toán đợt 2.
 
Trong 6 tháng cuối năm, KTNN khu vực VII sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập KTNNKV VII cùng với Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN với HĐND và UBND 05 tỉnh và Ký quy chế phối hợp giữa KTNN tỉnh Yên Bái.
 
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Ngành và đại diện các Phòng của KTNN Khu vực VII đã thảo luận, góp ý hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017. Các ý kiến tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm và các giải pháp để triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên biểu dương những kết quả KTNN khu vực VII đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.
 
Về triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu: Lãnh đạo Đơn vị cần tăng cường chỉ đạo ngay từ khi xác định kế hoạch kiểm toán và trong quá trình thực hiện kiểm toán để đảm bảo triển khai tốt kế hoạch kiểm toán; Nâng cao năng lực, đội ngũ công chức, kiểm toán viên, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt cần luôn chú trọng bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức Kiểm toán viên; Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ bổ sung nguồn nhân lực cho đơn vị thông qua việc điều động, biệt phái, tuyển dụng công chức có nhiều kinh nghiệm tại địa phương; Chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị theo tinh thần trang trọng, tiết kiệm, tạo không khí vui vẻ, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đơn vị; Chú trọng, tăng cường mối quan hệ, phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai hoạt động; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, quan tâm và tăng cường đoàn kết nội bộ của đơn vị.
 
Thay mặt KTNN khu vực VII, Kiểm toán trưởng Lê Đức Luận trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, các ý kiến góp ý tại Hội nghị; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, Đảng uỷ cơ quan KTNN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn Ngành để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng