Tin hoạt động
Khai mạc kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 17/6/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức khai mạc Kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước (KTVNN) năm 2017 cho 225 công chức của KTNN. Tham dự và phát biểu khai mạc kỳ thi có GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thi; các thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban Coi thi.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi
 
Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, việc xây dựng và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ kiểm toán viên là một trong các mục tiêu chiến lược trụ cột của KTNN, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và xu thế phát triển của Ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng đội ngũ thông qua tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ và bổ nhiệm vào ngạch là một trong các giải pháp hướng đến mục tiêu đó.
 
Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, hiện nay, uy tín và vị thế của cơ quan KTNN được xã hội đánh giá rất cao; chất lượng, hiệu lực hoạt động của KTNN ngày càng được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, coi trọng và kỳ vọng. "Do vậy, mục tiêu nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và chuẩn hóa chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên là hết sức cần thiết, nhằm xây dựng cơ quan KTNN trở thành công cụ mạnh, đắc lực, có uy tín và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cũng như để nâng tầm cơ quan KTNN trong xu thế phát triển hội nhập quốc tế" - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh.
 
 Toàn cảnh lễ khai mạc
Để kỳ thi đạt được kết quả tốt, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Sao chọn đề thi, Ban coi thi, giám sát và phục vụ kỳ thi thực hiện nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định trong Quy chế cấp chứng chỉ KTVNN, nội quy phòng thi. Các thí sinh cần thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và ứng xử văn hóa đạo đức nghề nghiệp của KTVNN, chấp hành nghiêm và đầy đủ Nội quy phòng thi, các hướng dẫn và hiệu lệnh thi của Cán bộ coi thi và Ban Chỉ đạo coi thi.
 
 Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

Theo Kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 17 - 18/6/2017 với 03 môn thi: Môn thi Kiến thức chung về KTNN với thời lượng 120 phút; Môn thi Kiến thức chuyên ngành về tài chính, kế toán với thời lượng 120 phút; Môn thi Kiến thức chuyên ngành kiểm toán với thời lượng 180 phút. Với tổng điểm 3 môn đạt được từ150 điểm trở lên và không có điểm nào dưới 50, các thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ KTVNN./

M. Thuý
Các bài đã đăng