Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 06/6/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5/2017 và kế hoạch công tác tháng 6/2017.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên, Nguyễn Quang Thành; Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội và Lãnh đạo KTNN các khu vực.
 
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tháng 5/2017 và kế hoạch công tác tháng 6/2017, Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Sùng nêu rõ, trong tháng 5/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đã tổ chức triển khai 10 cuộc kiểm toán, xét duyệt 26 kế hoạch kiểm toán (KHKT), 15 báo cáo kiểm toán (BCKT) và phát hành 04 BCKT thuộc KHKT năm 2017. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Quyết định bổ sung 01 cuộc kiểm toán vào Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Lãnh đạo KTNN đã phê duyệt 21/21 kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
 
       
 Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Sùng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tháng 5/2017
và kế hoạch công tác tháng 6/2017
 
Nổi bật trong tháng, Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 của KTNN gửi Quốc hội; chiều ngày 22/5/2017 Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán tổng hợp năm 2016 của KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đã ký Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để xem xét, quyết định đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
 
Trong công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt danh sách công chức duy trì, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng giai đoạn 2016-2021; Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước năm 2017.
 
Chủ trương triển khai xây dựng Phần mềm quản lý cán bộ đã được Lãnh đạo KTNN phê duyệt. Lãnh đạo KTNN cũng đã cho ý kiến đối với phương án triển khai xây dựng Đề án nâng cao an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng KTNN giai đoạn 2017-2020.
 
Trong tháng, Lãnh đạo KTNN đã cho ý kiến đối với tình hình đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018, nội dung đặt hàng đề tài cấp Bộ năm 2018 và danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018. KTNN đã tổ chức nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2016.
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2017, Báo cáo chỉ rõ:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm toán Đợt 1 theo phương án đã được phê duyệt; tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán Đợt 2; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016.
 
Vụ Tổng hợp tiếp tục nghiên cứu và trình Tổng Kiểm toán nhà nước văn bản hướng dẫn các đơn vị trong Ngành xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của KTNN; tổ chức rà soát, tổng hợp và thống kê số lượng văn bản kiến nghị, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán trong phạm vi toàn Ngành.
 
Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Lãnh đạo KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS; phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS; tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước năm 2017.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017; triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
 
Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2017; bám sát các cơ quan có liên quan của để phối hợp hoàn thiện dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
 
Trung tâm Tin học tiếp tục xây dựng Cổng thông tin điện tử của KTNN, phần mềm Số hóa và quản lý tài liệu, hồ sơ kiểm toán, phần mềm Quản lý cán bộ, các văn bản liên quan về kiểm toán Công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; tổ chức khai trương, đưa vào vận hành chính thức Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN...
 
Phát biểu tại Hội nghị, KTNN các khu vực, chuyên ngành đã trao đổi kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn trong triển khai kế hoạch kiểm toán đợt I, đặc biệt việc triển khai kiểm toán chuyên đề về đất đai. Các đơn vị cũng báo cáo về việc tổng kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/BCS về “Luân chuyển, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối với đảng viên, công chức, viên chức KTNN”; Chỉ thị số 769/CT-KTNN ngày 29/4/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về nâng cao hiệu quả công tác Phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán và Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các kết quả toàn Ngành đã đạt được trong tháng 5/2017; bày tỏ sự đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2017 đã được đưa ra trong Báo cáo công tác của Ngành.
 
Trong triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: KTNN khu vực I chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức tọa đàm đánh giá Chuyên đề kiểm toán đất đai để hướng dẫn các đơn vị, nhất là nội dung về xác định giá đất. Văn phòng KTNN chủ trì tổ chức gặp mặt chúc mừng báo chí nhân 92 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Các đơn vị tập trung giải quyết khiếu nại của đối tượng kiểm toán theo đúng trình tự của KTNN; Đẩy nhanh tiến độ các dự án CNTT. Hình thành sớm ban quản lý dự án CNTT của KTNN. Các đơn vị tập trung triển khai sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/BCS của Ban cán sự, Chỉ thị số 769/CT-KTNN và Chỉ thị số 873/CT-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước; Các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức cuộc thi kiểm toán viên nghiêm túc, chất lượng./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng