LÃNH ĐẠO VỤ PHÁP CHẾ
 

ÔNG LÊ ANH DŨNG
* Chức vụ

Quyền Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

03/2013


* Sinh ngày:

1958


* Quê quán:

Khánh Thủy - Yên Thành - Ninh Bình


* Nơi ở hiện nay:

P102 V3 TT Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

29/7/1987


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

ÔNG ĐẶNG VĂN HẢI
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 10/03/2004

* Sinh ngày: 18/10/1966

* Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh

* Nơi ở hiện nay: Vạn Phúc - Ba Đình - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/08/1994

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn:  Tiến sĩ Luật

* Trình độ chính trị: Cử nhân