LÃNH ĐẠO VỤ PHÁP CHẾ
 
ÔNG LÊ HUY TRỌNG
* Chức vụ Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 14/04/2011

* Sinh ngày: 01/06/1960

* Quê quán: Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/07/1990

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: PGS

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐẶNG VĂN HẢI
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 10/03/2004

* Sinh ngày: 18/10/1966

* Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh

* Nơi ở hiện nay: Vạn Phúc - Ba Đình - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/08/1994

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật

* Trình độ chính trị: Cử nhân

 

ÔNG LÊ ANH DŨNG

* Chức vụ

Phó vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

03/2013

* Sinh ngày:

1958

* Quê quán:

Khánh Thủy - Yên Thành - Ninh Bình

* Nơi ở hiện nay:

P102 V3 TT Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

29/7/1987

* Dân tộc:

Kinh

* Trình độ học vấn:

Cử nhân

* Trình độ chính trị:

Cao cấp