Tin hoạt động
UBTVQH cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), chiều 17/5/2017, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến lần 2 về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa tham dự phiên họp.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu
 
Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo tóm tắt quyết toán NSNN năm 2015. Báo cáo tập trung vào 03 nội dung UBTVQH có ý kiến trong phiên họp thứ 9: Về phân bổ 30.000 tỷ đồng vay vốn ODA Quốc hội quyết định bổ sung, trong đó có 2.039,8 tỷ đồng Bộ kế hoạch và Đầu tư chưa phân bổ chi tiết cho các địa phương do chưa có trong danh mục đầu năm; Về số quyết toán chi đầu tư cho các Bộ, cơ quan Trung ương 2.385,6 tỷ đồng và số chuyển nguồn 1.169,7 tỷ đồng từ nguồn sắp xếp nhà đất do chưa được giao dự toán trong cân đối NSNN; Về đề nghị tăng bội chi NSNN năm 2015 là 7.452 tỷ đồng để xử lý số chi hoàn thuế Giá trị gia tăng phát sinh và đã chi hoàn thuế trong năm 2015, nhưng được sử dụng từ dự toán nguồn hoàn thuế Giá trị gia tăng của năm 2016, do dự toán chi hoàn thuế năm 2015 đã sử dụng hết.
 
Tóm tắt về báo cáo kiểm toán Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2015, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, báo cáo kiểm toán Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2015 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm toán của 276 báo cáo kiểm toán tại 204 đơn vị được kiểm toán trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015. KTNN báo cáo UBTVQH một số nội dung chủ yếu về kiểm toán quyết toán NSNN 2015: Quản lý thu NSNN, chi NSNN, nợ công; Cơ chế, chính sách và hiệu quả của một số chương trình, dự án; Quản lý và sử dụng tài sản công.
 
KTNN cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung:
 
Chỉ đạo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời kiến nghị của KTNN trong năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015 là 38.776 tỷ đồng; Báo cáo UBTVQH, Quốc hội về số vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 chưa được giao kế hoạch 792,147 tỷ đồng và việc chuyển đổi nguồn vốn đầu tư đối với 05 dự án đường bộ cao tốc của Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam.
 
Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán xử lý các vấn đề về cơ chế, chính sách, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm, sai phạm đã nêu trong từng báo cáo kiểm toán và rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản không phù hợp với quy định chung của Nhà nước.
 
        
 Toàn cảnh phiên họp
 
Trình bày báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách (UBTCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 21/4/2017, Thường trực UBTCNS đã chủ trì làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán nhà nước để xem xét, thống nhất một số nội dung còn ý kiến khác nhau.
 
Chủ nhiệm UBTCNS đã trình bày ý kiến của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về 03 nội dung nêu trong Báo cáo cáo quyết toán NSNN năm 2015 của Chính phủ.
 
Về bội chi ngân sách và nợ công, Chủ nhiệm UBTCNS cho biết, trên cơ sở tính toán lại các số liệu sau khi đã trao đổi, thống nhất, số bội chi NSNN năm 2015 là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP thực hiện; Về nợ công, các chỉ số dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép nhưng dư nợ Chính phủ đã chạm trần là 50% GDP, nợ công là 61,8% GDP. Công tác quản lý nợ công còn nhiều hạn chế, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, ứng trước dự toán và tồn ngân kho bạc bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.
 
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH nhất trí cao với Báo cáo thẩm tra của UBTCNS. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Tài chính- Ngân sách và Bộ kế hoạch đầu tư đã rất trách nhiệm khi thống nhất cách xử lý bảo đảm đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, vấn đề cho vay, ứng trước dự toán ngân sách nhà nước hay cho vay tồn ngân kho bạc bảo đảm an toàn, hiệu quả cho tài chính quốc gia. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, số quyết toán NSNN đã được Kiểm toán nhà nước và Ủy ban Tài chính, Ngân sách thống nhất về số tổng thu, tổng chi và số bội chi NSNN và nguồn bồi đắp xử lý bội chi; đủ theo đúng quy định của Luật NSNN, đủ điều kiện để trình ra Quốc hội để thông qua quyết toán này.
 
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH thống nhất quyết toán NSNN năm 2015 đã đủ điều kiện để trình ra Quốc hội để phê chuẩn với một số yêu cầu: Sẽ giảm thu 7.452 tỷ và đồng thời tăng bội chi tương ứng liên quan để đảm bảo tiền hoàn thuế theo quy định; Đồng ý cho quyết toán số tiền vay ODA là 30.000 tỷ, có quyết định phân bổ và đúng tinh thần số giải ngân thực tế đủ điều kiện để quyết toán; Đồng ý là cho ghi thu, ghi chi 3.555, 2 tỷ đồng.
 
UBTVQH nhất trí đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 như báo cáo của Chính phủ: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016); Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 52.288 tỷ đồng).
 
UBVTQH cũng đề nghị Chính phủ tiếp thu nghiêm túc ý kiến kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cũng như của UBTCNS. Các cơ quan của Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, UBTCNS tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo của các cơ quan trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tới đây./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng