Tin hoạt động
Tọa đàm Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (sửa đổi) và Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán của KTNN
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 10/5/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức buổi Tọa đàm về Dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (sửa đổi) và Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán của KTNN.
Toàn cảnh buổi tọa đàm
 
Dự buổi tọa đàm có GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Giám đốc Trường ĐT&BDNVKT Lê Đình Thăng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.
 
Theo Ban soạn thảo, dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (sửa đổi) có mục tiêu trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hoạt động kiểm toán; kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để người học vận dụng vào hoạt động quản lý điều hành Đoàn kiểm toán, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của Kiểm toán viên cao cấp.
 
Dự thảo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán có mục tiêu trang bị cho học viên các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ kiểm toán được phân công của đội ngũ Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các nội dung của dự thảo như: Mục tiêu, nội dung chương trình, thời lượng giảng dạy… Một số ý kiến cho rằng, cần bám theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng cấp trong Luật Kiểm toán nhà nước 2015 để cụ thể hóa nội dung của Chương trình bồi dưỡng; Nội dung Chương trình bồi dưỡng cần đi vào thực tế, xử lý các tình huống trong thực tiễn nhiều hơn… 
 
Đối với dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (sửa đổi), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho rằng, việc sửa đổi Chương trình bồi dưỡng là rất cần thiết, tuy nhiên, phải dựa trên cơ sở đánh giá lại nội dung Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp của KTNN được ban hành trước đây, để nghiên cứu, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn.
 
Đối với dự thảo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Trưởng đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban soạn thảo cần xác định được mục tiêu bồi dưỡng một cách rõ ràng, cụ thể. Từ đó thiết kế chương trình bồi dưỡng bám sát, đáp ứng mục tiêu đề ra.
 
Kết thúc buổi tọa đàm, Giám đốc Trường ĐT&BDNVKT Lê Đình Thăng khẳng định, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đồng thời rà soát, đánh giá lại các nội dung của các chương trình bồi dưỡng, xây dựng sơ bộ dự thảo 03 Chương trình bồi dưỡng, gửi xin ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc KTNN./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng