Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước triển khai kế hoạch công tác tháng 5/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 08/5/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4/2017 và kế hoạch công tác tháng 5/2017.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên; Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội; Lãnh đạo KTNN các khu vực.
 
Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Sùng đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác tháng 4/2017 và kế hoạch công tác tháng 5/2017.
 
Báo cáo nêu rõ, trong tháng 4/2017, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể: Đã tổ chức triển khai 21 cuộc kiểm toán, xét duyệt 08 Kế hoạch kiểm toán, 05 Báo cáo kiểm toán (BCKT) và phát hành 01 BCKT thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Quyết định bổ sung 04 cuộc kiểm toán vào Kế hoạch kiểm toán năm 2017.
 
KTNN đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016, trong đó: Tổng hợp số kiến nghị xử lý tài chính năm 2016, KTNN kiến nghị xử lý 38.775,9 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản. Lãnh đạo KTNN đã Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015.
 
Lãnh đạo KTNN cũng đã ký văn bản gửi Bộ Công Thương cung cấp thông tin liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra 12 dự án và doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ thuộc Bộ.
 
Về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, Ban cán sự Đảng KTNN đã cho ý kiến đối với công tác tổ chức và hoạt động của các phòng kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc KTNN.
 
Tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành cơ bản được thực hiện theo kế hoạch. KTNN đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm “Góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước” để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Ngành, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương; Vụ Pháp chế đã tổng hợp ý kiến góp ý và trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
 
Trong tháng 4, Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14 đã phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Vụ HTQT đã tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước kiện toàn các Tiểu ban Tổ chức Đại hội; xin ý kiến Lãnh đạo KTNN bộ nhận diện Đại hội ASOSAI 14 và hoàn thiện dự thảo Kịch bản tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Lãnh đạo KTNN đã cho ý kiến lần 2 đối với việc hoàn thiện xây dựng Trang thông tin điện tử ASOSAI 14.
 
Báo cáo cũng nhấn mạnh, trong tháng 4/2017, KTNN đã vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc tại KTNN.
 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các KTNN chuyên ngành, khu vực đã đã thẳng thắn trao đổi về một số bất cập trong quá triển khai các cuộc kiểm toán vừa qua, đặc biệt trong việc áp dụng quy trình kiểm toán và triển khai đề cương kiểm toán. Một số đơn vị đã nêu nên những kết quả điển hình mà đơn vị đã đạt được trong việc triển khai các cuộc kiểm toán Đợt 1 để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Một số ý kiến cũng tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị…Đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu đã trả lời, giải đáp một số kiến nghị của các KTNN chuyên ngành, khu vực liên quan đến nội dung áp dụng quy trình, triển khai đề cương kiểm toán; chế độ với cán bộ biệt phái; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành…
 
Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành biểu dương nỗ lực của toàn Ngành trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong tháng 4/2017.
 
Về kế hoạch thực hiện các công việc trọng tâm trong tháng 5/2017, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo:
 
Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm toán Đợt 1 theo phương án tổ chức kiểm toán đã được phê duyệt; tăng cường công tác khảo sát, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng các kế hoạch kiểm toán Đợt 2; khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tiếp tục tăng cường công tác quản lý Đoàn, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ.
 
Vụ Tổng hợp hoàn thiện Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015 trình Lãnh đạo KTNN ký phát hành, hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo theo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 đã được phê duyệt; tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị trong toàn ngành tổng hợp, thống kê kết quả kiểm toán năm 2016 và chấm điểm chất lượng từng thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán báo cáo Tổng KTNN trước ngày 30/6/2017.
 
Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Tổng Kiểm Kiểm toán nhà nước, Ban cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS; trình Ban cán sự Đảng phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2016-2021; tiếp tục phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán siết chặt kỷ luật, kỷ cương học tập; tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước năm 2017.
 
Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2017.
 
Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức họp Hội đồng Khoa học cho ý kiến về định hướng và nhiệm vụ NCKH năm 2018 của KTNN; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2017.
 
Trung tâm Tin học khẩn trương trình Lãnh đạo KTNN phương án lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại cơ sở mới của KTNN; xây dựng và hoàn thiện các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; tổ chức khai trương, đưa vào vận hành chính thức Trang thông tin điện tử của Đại hội ASOSAI 14 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.
 
Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Lãnh đạo KTNN tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội ASOSAI 14; hoàn thiện bộ nhận diện Đại hội ASOSAI 14 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN; tổ chức đón Đoàn do Phó Tổng KTNN Trung Quốc sang thăm và làm việc với KTNN Việt Nam...
 
Văn phòng KTNN hoàn thành công tác xét duyệt quyết toán các đơn vị trong Ngành, tổng hợp số liệu quyết toán năm 2016 của KTNN; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đối chiếu, tổng hợp số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán niên độ ngân sách 2014 và các năm trước chưa thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện và trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt mẫu trang phục của cán bộ, công chức KTNN./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng