Tin hoạt động
Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 Bộ và 10 địa phương giai đoạn 2017-2020 và năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017 cho 2 Bộ và 10 địa phương để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi và di dân tái định cư thủy điện Sơn La với tổng số vốn là 17.526.300 triệu đồng.
 
Nhà máy thủy điện Sơn La
 
Theo đó, Thủ tướng giao cho 2 bộ là Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân (UBND) 10 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn TPCP theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2017-2020 và năm 2017.
 
Trong đó, kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 là 5.197.300 triệu đồng, kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 12.329.000 triệu đồng. Cụ thể, giai đoạn 2017-2020, Bộ Quốc phòng được giao kế hoạch đầu tư vốn TPCP là 1.530.000 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.053.000 triệu đồng, tỉnh Sơn La 690.000 triệu đồng, tỉnh Lai Châu 150.000 triệu đồng, tỉnh Điện Biên 190.000 triệu đồng, tỉnh Nam Định 29.200 triệu đồng, tỉnh Ninh Bình 1.555.200 triệu đồng, tỉnh Thái Bình 854.000 triệu đồng, tỉnh Thanh Hóa 612.000 triệu đồng, tỉnh Nghệ An 43.000 triệu đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 479.600 triệu đồng, tỉnh Kiên Giang 143.000 triệu đồng.
 
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao cho các Bộ và UBND các tỉnh kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017 cho các dự án theo nguyên tắc:
 
Đối với các dự án giao thông, thủy lợi: giao danh mục và chi tiết mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017 cho từng dự án; Đối với Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: giao tổng số vốn kế hoạch trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017 cho từng tỉnh.
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017.
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.
 
Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính báo cáo tình hình huy động vốn TPCP theo định kỳ 6 tháng và hàng năm, đồng thời báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 2017 theo định kỳ hàng tháng và hàng quý theo quy định.
 
Theo Quyết định, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017 được giao, các Bộ, UBND các tỉnh có trách nhiệm:
 
Phân bổ số vốn cho từng dự án cụ thể đối với khoản vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; Thông báo kế hoạch đầu tư vốn TPCP đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao danh mục và Bộ Kế hoạch & Đầu tư giao mức vốn cụ thể theo quy định;
 
Báo cáo kết quả giao kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 2017 gửi bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/5/2017; định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn TPCP năm 2017 theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về các dự án đầu tư từ nguồn TPCP do Bộ và địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Thanh Trang
Các bài đã đăng