Tin hoạt động
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 26/4/2017, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Ban chấp hành Đảng bộ KTNN; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN, Hội Cựu Chiến binh KTNN và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW,  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ KTNN. 

Theo đó, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đối với công tác quy hoạch, được quy định: Thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhận khi xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới. Các đồng chí đương nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử chức vụ đang đảm nhận thì là nguồn đương nhiên khi xem xét nhân sự của khóa mới.

Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch dựa theo tiêu chuẩn chung nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ gắn với đặc thù hoạt động của KTNN, trong đó cần lưu ý bản lĩnh chính trị, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn.

Về số lượng, đối với quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ KTNN phải đảm bảo số lượng 1,5 - 2 lần so với số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ KTNN đương nhiệm. Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 02 - 03 người vào một chức danh, không quy hoạch 01 cán bộ cho 01 chức danh; không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh quá 04 người.

Về độ tuổi, cán bộ đưa vào quy hoạch lần đầu nói chung đủ tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (với nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì ít nhất nam sinh từ 1965, nữ sinh từ 1970 trở lại đây). Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cấp ủy là thời điểm tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ KTNN từ tháng 6/2020. Đối với các đồng chí được bổ sung vào quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đảm bảo ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ 5 năm (ít nhất nam sinh từ 1962, nữ sinh từ 1967 trở lại đây). 

Về một số cơ cấu trong quy hoạch, phải đảm bảo cơ cấu 03 độ tuổi, gồm: Từ 40 tuổi trở xuống: không dưới 15%; Từ 41 đến 50 tuổi: khoảng 55 - 56%; Từ 51 tuổi trở lên: khoảng 20 - 30%. Đồng thời đảm bảo cơ cấu đưa vào quy hoạch để nhiệm kỳ đổi mới không dưới 30% cấp ủy viên các cấp. Cơ cấu cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ KTNN.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN xác định công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 là quy hoạch lâu dài và cần đưa cán bộ trẻ vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, rèn luyện thử thách, đồng thời phải đảm bảo được số lượng, độ tuổi, cơ cấu cán bộ nữ và quan tâm phát triển cán bộ trẻ có năng lực, có chiều hướng phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Doãn Anh Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đã báo cáo trước Hội nghị về Tờ trình bổ sung quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu dự Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận về quy trình, công tác bỏ phiếu.
Qua nghe quán triệt của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và Ban tổ chức Đảng ủy, các đồng chí dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN có Hướng dẫn về triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch.

Ngày 11/4/2017, Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015 – 2020 và  quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm và đề xuất của Ban Tổ chức Đảng ủy./.

Phương Vân


Các bài đã đăng