Tin hoạt động
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015
(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, chiều 19/4/2017, tại Hà Nội, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về báo cáo quyết toán NSNN năm 2015. Ủy viên trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tham dự phiên họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp
 
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ trình bày dự thảo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015; Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày dự thảo Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2015.
 
Theo dự thảo Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015 của Chính phủ, ngay từ đầu năm Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về một số giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải ngân vốn đầu tư, tiết kiệm chi thường xuyên, tích cực quản lý thu NSNN, chống chuyển giá, chống gian lận, nợ đọng thuế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt những tháng cuối năm, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyêt liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhờ đó hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt được và vượt kế hoạch; mức tăng trưởng kinh tế đạt 6,68% cao nhất trong 8 năm qua (kế hoạch tăng 6,2%), kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớ c trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015
 
Về kết quả xử lý kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với công tác quản lý NSNN năm 2014, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vi phạm, thu hồi các khoản trốn, lậu thuế, các khoản chi sai chế độ. Đến ngày 13/4/2017, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2014: Tổng số kiến nghị liên quan NSNN (không bao gồm các kiến nghị xử lý tài chính khác) là 12.527 tỷ đồng, đã thực hiện 10.575 tỷ đồng, đạt 84,4% số kiến nghị.
 
Các kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2014 chưa thực hiện được hết chủ yếu do: Một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, các kiến nghị liên quan đến xuất toán, thu hồi nộp ngân sách chưa thực hiện triệt để do phải thu dần vào thu nhập  của đơn vị, cá nhân theo quy định hoặc đang tổ chức xử lý; các khoản kiến nghị ghi thu, ghi chi cần có thời gian rà soát, kiểm tra để xử lý theo quy định. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo về kết quả tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2014 cập nhật đến thời điểm họp Quốc hội tháng 5/2017.
 
Theo dự thảo kết quả kiểm toán Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2015, KTNN cơ bản nhất trí với báo cáo quyết toán của Chính phủ. KTNN cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu, chi NSNN; quản lý nợ công; quản lý, sử dụng tài sản công như: Một số khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao; chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế còn lớn; chi thường xuyên vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ; xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong chi đầu tư XDCB; công tác phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển chưa kịp thời... Cùng với đó là những bất cập trong cơ chế chính sách quản lý nhà nước.  KTNN kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 150 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước.
 
Đánh giá của Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho thấy, năm 2015, cùng với việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được tăng cường đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN. Nền kinh tế Việt Nam năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất trong 5 năm qua, cũng là năm được đánh giá là có mức lạm phát thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Thu NSNN vượt dự toán được giao, cơ cấu thu có sự điều chỉnh theo hướng ngày càng ổn định, vững chắc. Chi NSNN ngày càng được quản lý chặt chẽ, bám sát dự toán, bảo đảm kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Về cơ bản các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi NSNN, thực hiện khoá sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã được Bộ Tài chính lập trên cơ sở thẩm định và tổng hợp từ quyết toán ngân sách đầy đủ từ các địa phương, các ngành, lĩnh vực, được cơ quan kiểm toán Nhà nước kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, nhiều kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đã được các cơ quan của Chính phủ xem xét tiếp thu và thực hiện theo quy định.
 
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng: dự thảo Báo cáo quyết toán NSNN của Chính phủ, kết quả kiểm toán quyết toán NSNN của KTNN và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản thống nhất trong việc đánh giá tình hình tài chính, ngân sách 2015. Tuy nhiên, có một số nội dung đánh giá về tình hình thu, chi, bội chi NSNN, nợ công, chính sách tài khóa và việc chấp hành kỷ luật tài chính cần các Bên xem xét, nghiên cứu làm rõ thêm. Sau khi tổng kết lại những vấn đề để cơ quan soạn thảo Báo cáo quyết toán tiếp thu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KTNN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban TCNS tiếp tục rà soát, hoàn thiện số liệu quyết toán để báo cáo Quốc hội vào phiên họp tháng 5/2017./.


Thanh Hà
Các bài đã đăng