Hội nhập và phát triển
Guyana: Gian lận trong dự án hỗ trợ máy tính gây thiệt hại nặng nề
Bộ Tài chính nước Cộng hòa Guyana mới đây đã tiến hành kiểm toán Dự án “Mỗi gia đình một máy tính xách tay” (OLPF) do Chính phủ khởi động vào năm 2011. Kết quả kiểm toán đã phát hiện nhiều gian lận, yếu kém trong quá trình thực hiện Dự án.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Guyana cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ khẩn trương chuyển Báo cáo kiểm toán và các hồ sơ liên quan cho cơ quan cảnh sát nhằm tiến hành điều tra những sai phạm này. Buổi bàn giao báo cáo có sự làm chứng của đại diện Bộ Tài chính, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm có tổ chức đặc biệt…
 
Năm 2011, Chính phủ Guyana đã cho thực hiện dự án OLPF, hỗ trợ mỗi gia đình được sở hữu một chiếc máy tính xách tay nhằm nâng cao dân trí. Tuy nhiên, Báo cáo kiểm toán mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, quá trình thực hiện dự án có nhiều khuất tất về mặt tài chính, khâu kiểm soát nội bộ rất yếu kém, các nguyên tắc quản trị DN cơ bản cũng không được thực hiện... Báo cáo cũng cho thấy, Dự án OLPF không hề có bộ phận kế toán nào đảm nhận, các hóa đơn thanh toán được phê duyệt bừa bãi, nhiều giao dịch thanh toán mờ ám, không có chứng từ minh bạch.
 
Theo quy định, những đối tượng nhận máy tính xách tay sẽ được đào tạo trong 10 giờ. Tuy nhiên đến cuối năm 2013, công tác đào tạo của dự án đã đột ngột bị ngừng lại. Báo cáo kiểm toán ước tính 14.140 đối tượng nhận máy tính đã không được đào tạo cơ bản. Năm 2012, 103 máy tính trị giá gần 6 triệu USD đã “mất tích”. Ngoài ra, gần 1.900 máy tính khác trị giá 110 triệu USD vẫn chưa được kê khai rõ ràng, chưa kể gần 3.200 máy tính (hơn 191 triệu USD) đang bị hư hỏng. Theo báo cáo, Dự án trên có thể khiến Chính phủ thiệt hại tới 306,2 triệu USD.
 
Báo cáo kiểm toán đã kêu gọi Chính phủ Guyana cần thực sự chú ý đến những phát hiện của cuộc kiểm toán, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu quả của Dự án OLPF cũng như các dự án tương tự khác.
 
(Theo Demerarawaves)
(Báo Kiểm toán số 15/2017)
Các bài đã đăng