Tin Đảng - Đoàn thể
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tháng 4/2017: Bàn nhiều giải pháp triển khai nhiệm vụ Quý II/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 11/4/2917, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 4/2017. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị
 
Hội nghị thường kỳ tháng 4/2017 tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng: Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2017 của Đảng ủy KTNN và một số nội dung quan trọng khác.
 
Tại Hội nghị, Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng báo cáo tóm tắt về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2017 của Đảng ủy KTNN.
 
Báo cáo nêu rõ, trong Quý I các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT), nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán… Tính đến 31/3/2017, KTNN đã phát hành 275/276 báo cáo kiểm toán thuộc KHKT 2016; đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 38 ngàn tỷ đồng. KTNN cũng đã tổ chức xét duyệt 72 KHKT và công bố triển khai 46 quyết định kiểm toán thuộc KHKT 2017. Tổng kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Phương án kiểm toán năm 2017 của KTNN các chuyên ngành, khu vực; ban hành 03 đề cương kiểm toán; ban hành Công văn hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2017; Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán 2017…
 
Về công tác xây dựng Đảng, thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục, chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức…
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2017, Báo cáo nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Triển khai công tác kiểm toán theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, trọng tâm, nội dung theo đúng hướng dẫn; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản về tổ chức và hoạt động của KTNN; Tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán… Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 65-NQ/ĐU ngày 08/4/2016 của Đảng ủy KTNN về ban hành 04 Đề án của Chương trình 2 “Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh”.
 
Tại Hội nghị, các thành viên tham dự cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2017 của Đảng ủy KTNN. Các ý kiến góp ý tập trung thảo luận về các giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ quý I/2017 và bàn các giải pháp để triển khai nhiệm vụ Quý II/2017.
 
Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2017 của Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các cấp ủy tập trung: Triển khai các giải pháp tránh chồng chéo trong triển khai nhiệm vụ giữa KTNN và các cơ quan thanh tra ngành; Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền của Ngành có trọng tâm, trọng điểm nhằm nêu bật vai trò của KTNN trong hoạt động quản lý quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán, đặc biệt là kiểm soát hoạt động của đoàn, tổ kiểm toán; Hoàn thành Quy trình kiểm toán hoạt động và hướng dẫn về kiểm toán môi trường và CNTT trong Quý II/2017; Chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động kiểm toán…
 
Cũng tại Hội nghị, BTV đã thảo luận, thống nhất về rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, BTV, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch Ban Chấp hành, BTV, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch Ban chấp hành, BTV, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. BTV cũng xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch và duy trì quy hoạch của Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở danh sách đã được BTV thống nhất. Về danh sách bổ sung quy hoạch của Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 sau khi được thống nhất tại Hội nghị sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp danh sách, báo cáo Thường trực Đảng ủy KTNN xem xét trình tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.
 
Hội nghị cũng thống nhất đề xuất của Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN giới thiệu thêm nhân sự quy hoạch BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở danh sách duy trì quy hoạch của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020 và danh sách đề nghị quy hoạch của cấp ủy các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Một số nhân sự có triển vọng cũng đã được giới thiệu bổ sung vào quy hoạch BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong khuôn khổ của Hội nghị, Ban thường vụ cũng cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính của Đảng ủy KTNN năm 2016.
 
Về công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức, đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhận được 18 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức. Kết quả thẩm định có 18/18 hồ sơ đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn chuyển đảng chính thức; 22 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng viên mới. Kết quả thẩm định có 20/22 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng đủ thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định .
 
BTV Đảng ủy KTNN đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng – Đoàn chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên dự bị và xem xét kết nạp Đảng cho 20 quần chúng đủ tiêu chuẩn. Ban Thường vụ cũng đồng ý với đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 Đảng viên có đủ điều kiện./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng