Tin hoạt động
Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 10/4/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức khai giảng trực tuyến lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp cho 31 cán bộ, kiểm toán viên của KTNN khu vực II, VII và XII. Ông Mạc Tuấn Anh – cán bộ của Trung tâm Tin học là giảng viên lớp học.
Hiện nay, công tác lập biên bản báo cáo kiểm toán của KTNN dựa trên quy định về hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán tại Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. 
 
Nằm trong khuôn khổ dự án “nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng phần mềm ứng dụng của KTNN giai đoạn 1”, Phần mềm hỗ trợ lập biên bản báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp được Trung tâm Tin học xây dựng thí điểm trước khi triển khai xây dựng phần mềm hỗ trợ lập biên bản báo cáo kiểm toán cho tất cả các lĩnh vực. 
 
Phần mềm chạy trên môi trường web-base nên có thể sử dụng các thiết bị tin học như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh... thông qua trình duyệt internet để truy cập, sử dụng phần mềm.
 
Tại lớp học, các học viên được giới thiệu các chức năng chung của Phần mềm; hướng dẫn các thao tác, kỹ năng sử dụng Phần mềm. Theo đó, các chức năng của Kiểm toán viên gồm: thực hiện bút toán điều chỉnh, In biên bản xác nhận số liệu; các chức năng của tổ trưởng gồm: phân nhóm kiểm toán, nhập số báo cáo của đơn vị; xác nhận bút toán của kiểm toán viên...; các chức năng của cán bộ tổng hợp gồm nhập số báo cáo của đoàn kiểm toán; hiệu chỉnh nguyên nhân chênh lệch...; các chức năng của trưởng đoàn gồm: phân quyền cán bộ tổng hợp, khóa số liệu cuộc kiểm toán.
 
Theo kế hoạch, trong ngày 11/4/2017, lớp 2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp được tổ chức cho các cán bộ, kiểm toán viên của KTNN khu vực IV, VII và IX./.
 
M. Thúy

Các bài đã đăng