Tin hoạt động
Khai giảng lớp tập huấn Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước cho báo cáo viên
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 10/4/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức khai giảng lớp tập huấn Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (CMKTNN) cho 45 báo cáo viên đến từ các đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực. PGS.TS Phan Duy Minh - Phó Giám đốc Trường đến dự và phát biểu tại lớp tập huấn.

Đợt tập huấn này sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 27/4/2017 với sự góp mặt của các giảng viên là thành viên của Tổ xây dựng CMKTNN. Đây là đợt tập huấn thứ hai, sau khi Trường tổ chức tập huấn đợt 1 vào tháng 12/2016. 

Phát biểu khai giảng, PGS. TS Phan Duy Minh nêu rõ, việc xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống CMKTNN theo hướng tuân thủ ISSAI vào thực tiễn hoạt động kiểm toán là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Việc đào tạo, tập huấn hệ thống CMKTNN cho các báo cáo viên sẽ giúp các báo cáo viên trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến các chuẩn mực KTNN tại đơn vị mình, nhằm đưa các CMKTNN vào hoạt động thực tiễn của đơn vị. 

Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao, PGS. TS Phan Duy Minh đề nghị các giảng viên ngoài phần trình bày những nội dung chính, trọng tâm của các chuẩn mực cần dành nhiều thời gian cùng học viên giải quyết bài tập tình huống, giúp học viên hiểu rõ và vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn kiểm toán. Cùng với đó, các học viên tham dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu các CMKTNN trước khi đến lớp, tích cực trao đổi, thảo luận để không chỉ đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc học tập và kết quả kiểm tra cuối khóa, mà còn đảm bảo công tác đào tạo lại các CMKTNN sau này tại từng đơn vị đạt chất lượng. PGS. TS Phan Duy Minh cũng yêu cầu ban tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác quản lý lớp qua đó nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu của các học viên để hoàn thiện công tác tổ chức lớp cho phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của học viên.

Tại đợt tập huấn này, các giảng viên sẽ giới thiệu với các học viên 23 CMKTNN liên quan đến lĩnh vực kiểm toán tài chính, gồm các chuẩn mực:

1. CMKTNN 1200 – Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện cuộc kiểm toán tài chính theo CMKTNN
2. CMKTNN 1240 – Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính
3. CMKTNN 1250 – Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán tài chính
4. CMKTNN 1230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc KTTC
5. CMKTNN 1260 – Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính
6. CMKTNN 1402 – Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài trong kiểm toán tài chính
7. CMKTNN 1510 – Kiểm toán số dư đầu kỳ trong KTTC
8. CMKTNN 1570 – Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong KTTC
9. CMKTNN 1520 – Thủ tục phân tích trong KTTC
10. CMKTNN 1580 – Giải trình bằng văn bản trong KTTC
11. CMKTNN 1505 – Xác nhận từ bên ngoài đối với cuộc KTTC
12. CMKTNN 1450 – Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình KTTC
13. CMKTNN 1550 – Các bên liên quan trong KTTC
14. CMKTNN 1560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
15. CMKTNN 1610 – Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong KTTC
16. CMKTNN 1620 – Sử dụng công việc của chuyên gia trong KTTC
17. CMKTNN 1700 – Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính
18. CMKTNN 1710 – Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của kiểm toán viên liên nhà nước quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính
19. CMKTNN 1706 – Đoạn “Vấn đề cấn nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính
20. CMKTNN 1705 – Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính
21. CMKTNN 1540 – Kiểm toán các ước tính kế toán trong KTTC
22. CMKTNN 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
23. CMKTNN 1805 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

Được biết, trong đợt 1, các báo cáo viên đã được tập huấn 16 CMKTNN, gồm:

1. CMKTNN 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
2. CMKTNN 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán.
3. CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
4. CMKTNN 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính.
5. CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động.
6. CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ.
7. CMKTNN 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính.
8. CMKTNN 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.
9. CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.
10. CMKTNN 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
11. CMKTNN 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
12. CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

13. CMKTNN 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính. 
14. CMKTNN 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn. 
15. CMKTNN 1800 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.
16. CMKTNN 1805 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.
38. CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.
39. CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ. 


Hà Linh

Các bài đã đăng