Tin hoạt động
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 09/4/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007-11/4/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 
Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an…
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc và Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN tham dự Lễ kỷ niệm.
 
Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng uỷ Khối cho biết, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng Đảng; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Khối cũng thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
 
 Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm
 
Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ. 
 
“Đảng bộ Khối sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” -  Đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh…
 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong 10 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và chúc mừng Đảng bộ Khối vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập. 
 
Nhấn mạnh vai trò và vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ trong hệ thống chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, trong tình hình mới, lãnh đạo cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ qua việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Đảng bộ Khối cũng cần tập trung cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan TƯ, phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị; các cấp ủy cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ vào đội ngũ cấp ủy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối thực sự cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách, động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa vi phạm và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở; mỗi chi bộ cần làm tốt nhiệm vụ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên như Điều lệ Đảng quy định; mỗi đảng bộ cần làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khóa XI) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).
 
Đồng chí Trần Đại Quang tin tưởng, với truyền thống vẻ vang gần 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, phát huy thành tích, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác xây dựng Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vì những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và tặng Đảng bộ Khối bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
 
 
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khoá X) ban hành Quyết định số 47-QĐ-TƯ thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương (gồm Khối I cơ quan Trung ương, Khối cơ quan Nội chính Trung ương, Khối cơ quan Kinh tế Trung ương, Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương, Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng, Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, Khối cơ quan Dân vận Trung ương).
 
Việc thành lập thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đồng thời đánh dấu mốc son, nối tiếp truyền thống gần 70 năm từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi thành lập, Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TƯ ngày 22/10/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương có 63 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, với gần 5.500 chi bộ và hơn 6,5 vạn đảng viên.
 
 
 M. Thúy
Các bài đã đăng