Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban tháng 04/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 7/4/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sùng - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả công tác tháng 03/2017 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 04/2017. Báo cáo nêu rõ trong tháng 03/2017, toàn Ngành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. KTNN đã xét duyệt 72 KHKT, triển khai 46 cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán 2017; phát hành 267/268 báo cáo kiểm toán của năm 2016. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán của các BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 38.331,7 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị tăng thu 11.351,2 tỷ đồng, kiến nghị giảm chi 16.173 tỷ đồng, kiến nghị khác 10.807,5 tỷ đồng. 

Nổi bật trong tháng, KTNN đã tổ chức thành công Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội ASOSAI 14 năm 2018 do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì. KTNN Việt Nam và KTNN Nga đã ký Báo cáo kiểm toán chung việc tuân thủ các điều khoản trong Hiệp định liên chính phủ ký ngày 27/12/2010 và phân tích hiệu quả hoạt động của Liên doanh VietsovPetro giai đoạn 2011-2015. Tổng KTNN ký ban hành Quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc KTNN và các quyết định kiện toàn nhân sự Ban.

Bên cạnh đó là một số hoạt động trọng tâm trong công tác đối ngoại: Đoàn công tác do Tổng KTNN dẫn đầu sang thăm song phương KTNN Lào; Đoàn đại biểu KTNN tham dự Hội thảo Liêm chính quốc tế về đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Hungari và làm việc với Tòa Thẩm kế Pháp đã kết thúc tốt đẹp. 

Tại Hội nghị giao ban tháng, các đơn vị đã thảo luận cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN. Các ý kiến chủ yếu nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán 2017 và giải quyết sự trùng dẫm giữa hoạt động kiểm toán của KTNN với hoạt động thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Ngành. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả công tác tháng 3, đồng thời nhấn mạnh 11 nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần tập trung triển khai trong tháng 4/2017. Tổng Kiểm toán yêu cầu các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực triển khai các cuộc kiểm toán đợt 1 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; lưu ý việc sắp sếp, bố trí nhân sự thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đô thị và việc thực hiện các dự án được giao, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2016; việc quản lý và sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2016; kiểm toán TCT Cảng hàng không Việt Nam và TCT Công nghiệp Sài Gòn...

Vụ Tổng hợp khẩn trương hoàn thiện báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách năm 2015 và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 để trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ quốc hội vào kỳ họp tới. 

Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2017 và Kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; thống kê kết quả kiểm toán năm 2016 và chấm điểm chất lượng từng Thành viên, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán trước ngày 30/6/2017. 

Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục trình Tổng KTNN, Ban cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS; kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2016-2021; thành lập Ban Quản lý dự án CNTT của KTNN. 

Vụ Pháp chế đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2017; phối hợp với các đơn vị tổ chức hiệu quả buổi tọa đàm thảo luận, góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN, dự kiến ngày 25/4/2017. 

Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức chu đáo Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. 

Trung tâm Tin học tiếp tục xây dựng văn bản Hướng dẫn Kiểm toán Công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán. 

Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu kiện toàn Ban Tổ chức, các Tiểu ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và triển khai các nội dung công việc theo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ nhất; xác nhận chính thức với Đoàn KTNN Trung Quốc, Đoàn Tổng KTNN Ấn Độ thời điểm sang thăm và làm việc với KTNN Việt Nam. 

Thanh tra KTNN triển khai các Đoàn thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được Tổng KTNN phê duyệt và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng KTNN. 

Văn phòng KTNN khẩn trương hoàn thiện và trình Tổng KTNN phê duyệt mẫu trang phục của cán bộ, công chức KTNN; quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là đối với Dự án Trụ sở KTNN cơ sở 2, Dự án Trụ sở KTNN khu vực X; thực hiện các thủ tục giao đất, thủ tục xây dựng để sớm triển khai dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tại Hòa Lạc, Phân hiệu đào tạo phía Nam. 

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán và Website KTNN tăng cường tuyên truyền nâng cao hình ảnh, vị thế của KTNN; bám sát các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội lớn, những kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là hoạt động giám sát Quốc hội đối với các dự án BOT, hoạt động xây dựng, ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật Quản lý tài sản, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... 

Hà Linh

Các bài đã đăng