Tin hoạt động
Họp Tổ soạn thảo Đề cương hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 03/4/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổ soạn thảo hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư đã tổ chức họp lần thứ nhất nhằm triển khai các nhiệm vụ của Tổ. Đồng chí Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi họp
 
Dự thảo Đề cương hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư gồm 05 Chương: Những quy định chung; Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác đinh trọng yếu trong khảo sát, thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong thực hiện kiểm toán; Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong hình thành ý kiến kiểm toán.
 
Tại buổi họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã thảo luận các nội dung liên quan đến dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ, tiến độ xây dựng Đề cương, đề xuất những định hướng xây dựng Đề cương như: Tên gọi, Phạm vi quy định của dự thảo, Tài liệu nghiên cứu…
 
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại buổi họp, ông Ngô Minh Kiểm - Tổ trưởng Tổ soạn thảo phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ đảm bảo hợp lý và phù hợp với năng lực của từng thành viên. Ông Ngô Minh Kiểm cũng đề nghị các thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, sớm triển khai nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý xây dựng dự thảo Đề cương, thực hiện đúng tiến độ đề ra.
 
Cũng trong sáng ngày 03/4, Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế sử dụng công tác viên KTNN và Tổ soạn thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp kiểm toán thực hiện, đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ./.
 
Minh Thúy
Các bài đã đăng