Hội nhập và phát triển
FRC xuất bản Bộ hướng dẫn thực hành đấu thầu kiểm toán
Vừa qua, Hội đồng Báo cáo tài chính (FRC) Vương quốc Anh đã tổ chức một hội nghị với các ủy ban kiểm toán, các nhà đầu tư và các bên liên quan... nhằm xây dựng Bộ hướng dẫn thực hành tốt nhất cho công tác đấu thầu kiểm toán, trong đó tập trung thảo luận nhiều vấn đề các DN cần nghiên cứu trước và sau quá trình đấu thầu kiểm toán. Sự kiện diễn ra sau khi Liên minh châu Âu thông qua một số quy định mới nhằm cải cách hoạt động kiểm toán, đặc biệt đối với các tổ chức công, trong đó bắt buộc tiến hành đấu thầu kiểm toán sau ít nhất 10 năm và luân chuyển hãng kiểm toán ít nhất 20 năm.
 
FRC - cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập các văn bản luật, các chuẩn mực về kế toán, kiểm toán... và giám sát các hoạt động nghề nghiệp liên quan - cho rằng, công tác đấu thầu và luân chuyển hãng kiểm toán góp phần cải thiện chất lượng kiểm toán cũng như sự cạnh tranh tích cực giữa các hãng kiểm toán. FRC coi đây là thời điểm thích hợp nhất để bàn thảo và đưa ra bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ quá trình đấu thầu đạt hiệu quả cao.
 
Trong Bộ hướng dẫn thực hành đấu thầu kiểm toán, FRC nhấn mạnh vai trò của việc các ủy ban kiểm toán tham gia vào toàn bộ quá trình đấu thầu; việc tìm hiểu các hãng kiểm toán trước đấu thầu để đảm bảo rằng các hãng kiểm toán lọt vào danh sách có chất lượng cao; thời gian cần thiết giúp quá trình đấu thầu đạt hiệu quả cao nhất; sự hợp tác chặt chẽ, kịp thời với các DN giúp họ sớm thích nghi và thực hiện tốt yêu cầu đấu thầu, luân chuyển hãng kiểm toán. Bộ hướng dẫn cũng đưa ra những khuyến nghị, gợi ý về các phương pháp phát triển và hình thành một quá trình đấu thầu kiểm toán ngày càng cụ thể, chuyên nghiệp hơn.
 
Bà Melanie McLaren - Giám đốc điều hành bộ phận kiểm toán và bảo hiểm tại FRC - cho biết: “Ở Anh nói riêng và châu Âu nói chung, một số công ty đã thực hiện yêu cầu đấu thầu và thay đổi các hãng kiểm toán. Họ đã có những phản hồi khá tích cực về những nỗ lực của các hãng kiểm toán mới trúng thầu. Một số hãng kiểm toán tiếp tục trúng thầu, đảm nhận công tác kiểm toán cho các khách hàng cũ cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với kế hoạch kiểm toán mới”.
 
(Theo Cchdaily)
(Báo Kiểm toán số 13/2017)
Các bài đã đăng